Menu

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2015. november 27.

2015. december 1.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2015. november 27-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) 0,2 milliárd euróval, 263,8 milliárd euróra emelkedett.

USA-dollárban denominált likviditási műveletek

Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2015. november 27.  6 napos, USD-alapú likviditásbővítő penziós ügylet 141 millió USD 134 millió USD

Az eurorendszer a fenti likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Federal Reserve System) kötött, határozatlan idejű cseremegállapodása alapján végezte.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 0,4 milliárd euróval, 359 milliárd euróra emelkedett. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 4 milliárd euróval, 1057,7 milliárd euróra nőtt. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 1 milliárd euróval csökkent, 114,8 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hitelállománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 13,1 milliárd euróval, 366 milliárd euróra emelkedett. 2015. november 25-én, szerdán lejárt egy 60,5 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet (eszközoldal, 5.1 tétel), és újabb kihelyezésre került sor 73,8 milliárd euro értékben, hétnapos lejárattal.

A hét folyamán lejárt egy 33,1 milliárd eurós hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet (eszközoldal 5.2 tétel), és újabb kihelyezésre került sor 21,8 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele nulla közeli értéken maradt, míg a betéti rendelkezésre állás (forrásoldal, 2.2 tétel) igénybevétele 159 milliárd eurót tett ki (szemben az előző heti 170,2 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 16,1 milliárd euróval 752,2 milliárd euróra emelkedett. Az alábbi táblázat részletes bontásban mutatja az eszközoldali 7.1 tétel különféle portfóliók közötti megoszlását. Az összes portfóliót amortizált bekerülési értéken mutatják ki.

Monetáris politikai értékpapír-portfólió Közölt érték 2015. november 27-én Változás 2015. november 20-ához képest – vétel Változás 2015. november 20-ához képest – visszavásárlás
1. fedezett kötvényvásárlási program 20,8 milliárd EUR - -
2. fedezett kötvényvásárlási program 9,9 milliárd EUR - -
3. fedezett kötvényvásárlási program 137,8 milliárd EUR + 2,1 milliárd EUR -
Eszközfedezetű értékpapír-vásárlási (ABS) program 15,2 milliárd EUR + 0,2 milliárd EUR -
Állami szektort érintő vásárlási program 445,5 milliárd EUR + 13,7 milliárd EUR -
Értékpapír-piaci program 123,0 milliárd EUR - -

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 24,7 milliárd euróval, 498,9 milliárd euróra emelkedett.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 348 850 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 292 078 −205
  2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 78 652 44
  2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 213 426 −249
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 38 242 −175
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 20 512 −216
  4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 20 512 −216
  4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 525 212 1 946
  5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 73 774 13 247
  5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 451 371 −11 350
  5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
  5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
  5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 67 49
  5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 129 014 −6 917
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 1 111 220 16 537
  7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 752 209 16 106
  7.2 Egyéb értékpapírok 359 011 430
8 Euróban denominált államadósság 25 152 0
9 Egyéb eszközök 216 459 3 326
Eszközök összesen 2 706 740 14 296
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 1 057 697 3 958
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 658 073 13 482
  2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 498 902 24 682
  2.2 Betéti rendelkezésre állás 159 019 −11 192
  2.3 Lekötött betétek 0 0
  2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
  2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 153 −8
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 5 129 1
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 211 356 −3 690
  5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 114 759 −965
  5.2 Egyéb kötelezettségek 96 596 −2 725
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 41 035 −1 068
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 2 222 −34
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 5 099 −546
  8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 5 099 −546
  8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 59 202 0
10 Egyéb kötelezettségek 218 991 2 194
11 Átértékelési számlák 350 735 0
12 Saját tőke 97 201 0
Források összesen 2 706 740 14 296

Médiakapcsolatok