Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 27. november 2015

1. detsember 2015

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

27. novembril 2015 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes 0,2 miljardi euro võrra 263,8 miljardi euroni.

USA dollarites likviidsust lisavad operatsioonid

Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
27. november 2015  USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 6 päeva 141 miljonit USA dollarit 134 miljonit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses alalise vahetustehingute kokkuleppega, mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht suurenes 0,4 miljardi euro võrra 359 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede väärtus (kohustuste kirje 1) kasvas 4 miljardi euro võrra 1057,7 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 1 miljardi euro võrra 114,8 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 13,1 miljardi euro võrra 366 miljardi euroni. Kolmapäeval, 25. novembril 2015 möödus 60,5 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni (varade kirje 5.1) tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 73,8 miljardit eurot ja tähtajaga seitse päeva.

Nädala jooksul möödus 33,1 miljardi euro suuruse pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni (varade kirje 5.2) tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 21,8 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) praktiliselt ei kasutatud ja hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 159 miljardi euro ulatuses (võrreldes 170,2 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 16,1 miljardi euro võrra 752,2 miljardi euroni. Järgmises tabelis on esitatud varade kirje 7.1 üksikasjalik jaotus eri portfellideks. Kõik portfellid on arvepidamises kajastatud amortiseeritud maksumuses.

Rahapoliitika eesmärgil hoitavate väärtpaberite portfellid Kajastatud väärtus seisuga 27. november 2015 Erinevus võrreldes 20. novembriga 2015 – ost Erinevus võrreldes 20. novembriga 2015 – lunastamine
Tagatud võlakirjade ostukava 1 20,8 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 2 9,9 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 3 137,8 miljardit eurot +2,1 miljardit eurot
Varaga tagatud väärtpaberite ostukava 15,2 miljardit eurot +0,2 miljardit eurot
Avaliku sektori väärtpaberite ostukava 445,5 miljardit eurot +13,7 miljardit eurot
Väärtpaberituruprogramm 123,0 miljardit eurot

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel kasvasid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 24,7 miljardi euro võrra 498,9 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 348 850 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 292 078 −205
  2.1 Nõuded RVFle 78 652 44
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 213 426 −249
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 38 242 −175
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 20 512 −216
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 20 512 −216
  4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 525 212 1 946
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 73 774 13 247
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 451 371 −11 350
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 67 49
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 129 014 −6 917
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 1 111 220 16 537
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 752 209 16 106
  7.2 Muud väärtpaberid 359 011 430
8 Valitsussektori võlg eurodes 25 152 0
9 Muud varad 216 459 3 326
Varad kokku 2 706 740 14 296
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 057 697 3 958
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 658 073 13 482
  2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 498 902 24 682
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 159 019 −11 192
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 153 −8
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 5 129 1
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 211 356 −3 690
  5.1 Valitsussektor 114 759 −965
  5.2 Muud kohustused 96 596 −2 725
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 41 035 −1 068
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 2 222 −34
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 5 099 −546
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 5 099 −546
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 59 202 0
10 Muud kohustused 218 991 2 194
11 Ümberhindluskontod 350 735 0
12 Kapital ja reservid 97 201 0
Kohustused kokku 2 706 740 14 296

Kontaktandmed