Menu

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 20 noiembrie 2015

24 noiembrie 2015

Poziții care nu sunt asociate operațiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 20 noiembrie 2015, poziția aur și creanțe în aur (poziția 1 din active) a rămas nemodificată.

Poziția netă în valută a Eurosistemului (pozițiile 2 și 3 din active minus pozițiile 7, 8 și 9 din pasive) a înregistrat o creștere de 0,3 miliarde EUR, până la 263,6 miliarde EUR.

Operațiuni de furnizare de lichiditate în dolari SUA

Data valutei Tipul operațiunii Suma scadentă Suma nouă
19 noiembrie 2015  operațiune reversibilă de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadența la 8 zile 148 de milioane USD 141 de milioane USD

Operațiunile de furnizare de lichiditate menționate mai sus au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului de swap permanent pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.2 din active), au sporit cu 0,4 miliarde EUR, până la 358,6 miliarde EUR. Bancnotele în circulație (poziția 1 din pasive) au scăzut cu 1,8 miliarde EUR, până la 1 053,7 miliarde EUR. Angajamentele față de administrațiile publice (poziția 5.1 din pasive) au crescut cu 34,1 miliarde EUR, până la 115,7 miliarde EUR.

Poziții asociate operațiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituțiilor de credit (poziția 5 din active minus pozițiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 și 4 din pasive) s-a majorat cu 15,4 miliarde EUR, până la 352,9 miliarde EUR. Miercuri, 18 noiembrie 2015, o operațiune principală de refinanțare (poziția 5.1 din active) în valoare de 62,5 miliarde EUR a ajuns la scadență, iar o nouă operațiune în valoare de 60,5 miliarde EUR, cu scadența la șapte zile, a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziția 5.5 din active) a rămas la un nivel apropiat de zero, în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziția 2.2 din pasive) s-a cifrat la 170,2 miliarde EUR (față de 187,6 miliarde EUR în săptămâna precedentă).

Titlurile Eurosistemului deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.1 din active) au sporit cu 14,2 miliarde EUR, până la 736,1 miliarde EUR. Tabelul de mai jos prezintă repartizarea detaliată a poziției 7.1 din active pe diferitele portofolii. Toate portofoliile sunt evidențiate la cost amortizat.

Portofoliile de titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară Valoarea raportată la 20 noiembrie 2015 Modificări față de 13 noiembrie 2015 – achiziții Modificări față de 13 noiembrie 2015 – răscumpărări
Primul program de achiziționare de obligațiuni garantate 20,8 miliarde EUR - -
Al doilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 9,9 miliarde EUR - -0,1 miliarde EUR
Al treilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 135,7 miliarde EUR +1,6 miliarde EUR -
Programul de achiziționare de titluri garantate cu active 15,0 miliarde EUR +0,2 miliarde EUR -
Programul de achiziționare de titluri emise de sectorul public 431,7 miliarde EUR +12,6 miliarde EUR -
Programul destinat piețelor titlurilor de valoare 123,0 miliarde EUR - -

Conturile curente ale instituțiilor de credit din zona euro

În urma tuturor operațiunilor efectuate, poziția conturi curente ale instituțiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziția 2.1 din pasive) a înregistrat o scădere de 14 miliarde EUR, până la 474,2 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 348 850 0
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 292 283 1 656
  2.1 Creanţe asupra FMI 78 608 4
  2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 213 675 1 652
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 38 417 −1 868
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 20 727 280
  4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 20 727 280
  4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 523 266 −2 020
  5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 60 527 −2 005
  5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 462 721 0
  5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 18 −15
  5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 0 0
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 135 931 569
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 1 094 683 14 513
  7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 736 102 14 158
  7.2 Alte titluri 358 581 354
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 25 152 0
9 Alte active 213 133 −3 061
Total active 2 692 443 10 069
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 1 053 739 −1 824
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 644 591 −31 359
  2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 474 219 −13 965
  2.2 Facilitatea de depozit 170 211 −17 388
  2.3 Depozite pe termen fix 0 0
  2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 161 −6
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 5 128 146
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 215 046 42 603
  5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 115 724 34 105
  5.2 Alte angajamente 99 322 8 498
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 42 104 755
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 2 256 280
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 5 645 −783
  8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 5 645 −783
  8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 59 202 0
10 Alte pasive 216 798 252
11 Conturi de reevaluare 350 735 0
12 Capital şi rezerve 97 201 0
Total pasive 2 692 443 10 069

Contacte media