Menu

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2015. november 20.

2015. november 24.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2015. november 20-ával záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) 0,3 milliárd euróval, 263,6 milliárd euróra emelkedett.

USA-dollárban denominált likviditási műveletek

Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2015. november 19.  8 napos, USD-alapú likviditásbővítő penziós ügylet 148 millió USD 141 millió USD

Az eurorendszer a fenti likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Federal Reserve System) kötött, határozatlan idejű cseremegállapodása alapján végezte.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 0,4 milliárd euróval, 358,6 milliárd euróra emelkedett. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 1,8 milliárd euróval, 1053,7 milliárd euróra csökkent. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) összege 34,1 milliárd euróval, 115,7 milliárd euróra nőtt.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hitelállománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 15,4 milliárd euróval, 352,9 milliárd euróra emelkedett. 2015. november 18-án, szerdán lejárt egy 62,5 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet (eszközoldal, 5.1 tétel), és újabb kihelyezésre került sor 60,5 milliárd euro értékben, hétnapos lejárattal.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele nulla közeli értéken maradt, míg a betéti rendelkezésre állás (forrásoldal, 2.2 tétel) igénybevétele 170,2 milliárd eurót tett ki (szemben az előző heti 187,6 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 14,2 milliárd euróval 736,1 milliárd euróra emelkedett. Az alábbi táblázat részletes bontásban mutatja az eszközoldali 7.1 tétel különféle portfóliók közötti megoszlását. Az összes portfóliót amortizált bekerülési értéken mutatják ki.

Monetáris politikai értékpapír-portfólió Közölt érték 2015. november 20-án Változás 2015. november 13-ához képest – vétel Változás 2015. november 13-ához képest – visszavásárlás
1. fedezett kötvényvásárlási program 20,8 milliárd EUR - -
2. fedezett kötvényvásárlási program 9,9 milliárd EUR - - 0,1 milliárd EUR
3. fedezett kötvényvásárlási program 135,7 milliárd EUR + 1,6 milliárd EUR -
Eszközfedezetű értékpapír-vásárlási (ABS) program 15,0 milliárd EUR + 0,2 milliárd EUR -
Állami szektort érintő vásárlási program 431,7 milliárd EUR + 12,6 milliárd EUR -
Értékpapír-piaci program 123,0 milliárd EUR - -

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 14 milliárd euróval, 474,2 milliárd euróra csökkent.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 348 850 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 292 283 1 656
  2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 78 608 4
  2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 213 675 1 652
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 38 417 −1 868
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 20 727 280
  4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 20 727 280
  4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 523 266 −2 020
  5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 60 527 −2 005
  5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 462 721 0
  5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
  5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
  5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 18 −15
  5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 135 931 569
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 1 094 683 14 513
  7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 736 102 14 158
  7.2 Egyéb értékpapírok 358 581 354
8 Euróban denominált államadósság 25 152 0
9 Egyéb eszközök 213 133 −3 061
Eszközök összesen 2 692 443 10 069
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 1 053 739 −1 824
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 644 591 −31 359
  2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 474 219 −13 965
  2.2 Betéti rendelkezésre állás 170 211 −17 388
  2.3 Lekötött betétek 0 0
  2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
  2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 161 −6
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 5 128 146
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 215 046 42 603
  5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 115 724 34 105
  5.2 Egyéb kötelezettségek 99 322 8 498
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 42 104 755
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 2 256 280
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 5 645 −783
  8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 5 645 −783
  8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 59 202 0
10 Egyéb kötelezettségek 216 798 252
11 Átértékelési számlák 350 735 0
12 Saját tőke 97 201 0
Források összesen 2 692 443 10 069

Médiakapcsolatok