Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 20.11.2015

24.11.2015

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 20.11.2015 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 0,3 miljardilla eurolla 263,6 miljardiin euroon.

Yhdysvaltain dollarin määräiset likviditeettiä lisäävät operaatiot

Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
19.11.2015  Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (8 päivää) 148 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria 141 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyivät Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin väliseen pysyvään swapjärjestelyyn.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä kasvoi 0,4 miljardilla eurolla 358,6 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä supistui 1,8 miljardilla eurolla 1 053,7 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 34,1 miljardilla eurolla 115,7 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 15,4 miljardilla eurolla 352,9 miljardiin euroon. Keskiviikkona 18.11.2015 erääntyi 62,5 miljardin euron perusrahoitusoperaatio (vastaavien erä 5.1), ja samalla suoritettiin uusi, 60,5 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, jonka maturiteetti on 7 päivää.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli edelleen lähes nollassa, ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö oli 170,2 miljardia euroa (edellisellä viikolla 187,6 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 14,2 miljardilla eurolla 736,1 miljardiin euroon. Alla olevassa taulukossa on esitetty erään kuuluvat sijoitukset osto-ohjelmittain. Ne kaikki arvostetaan kirjanpidossa jaksotetun hankintamenon perusteella.

Rahapoliittinen osto-ohjelma Salkun arvo 20.11.2015 Muutos edelliseen viikkoon verrattuna: ostot Muutos edelliseen viikkoon verrattuna: erääntymiset
Ensimmäinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 20,8 miljardia euroa - -
Toinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 9,9 miljardia euroa - -0,1 miljardia euroa
Kolmas katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 135,7 miljardia euroa +1,6 miljardia euroa -
Omaisuusvakuudellisten arvopaperien osto-ohjelma 15,0 miljardia euroa +0,2 miljardia euroa -
Julkisen sektorin velkapapereiden osto-ohjelma 431,7 miljardia euroa +12,6 miljardia euroa -
Velkapaperiohjelma 123,0 miljardia euroa - -

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) supistui 14 miljardilla eurolla 474,2 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 348 850 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 292 283 1 656
  2.1 Saamiset IMF:ltä 78 608 4
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 213 675 1 652
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 38 417 −1 868
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 20 727 280
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 20 727 280
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 523 266 −2 020
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 60 527 −2 005
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 462 721 0
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 18 −15
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 135 931 569
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 1 094 683 14 513
  7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 736 102 14 158
  7.2 Muut arvopaperit 358 581 354
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 25 152 0
9 Muut saamiset 213 133 −3 061
Vastaavaa yhteensä 2 692 443 10 069
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 053 739 −1 824
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 644 591 −31 359
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 474 219 −13 965
  2.2 Talletusmahdollisuus 170 211 −17 388
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 161 −6
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 5 128 146
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 215 046 42 603
  5.1 Julkisyhteisöt 115 724 34 105
  5.2 Muut 99 322 8 498
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 42 104 755
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 2 256 280
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 5 645 −783
  8.1 Talletukset ja muut velat 5 645 −783
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 59 202 0
10 Muut velat 216 798 252
11 Arvonmuutostilit 350 735 0
12 Pääoma ja rahastot 97 201 0
Vastattavaa yhteensä 2 692 443 10 069

Yhteyshenkilöt