Menu

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 13 noiembrie 2015

17 noiembrie 2015

Poziții care nu sunt asociate operațiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 13 noiembrie 2015, poziția aur și creanțe în aur (poziția 1 din active) a rămas nemodificată.

Poziția netă în valută a Eurosistemului (pozițiile 2 și 3 din active minus pozițiile 7, 8 și 9 din pasive) a înregistrat o creștere de 0,6 miliarde EUR, până la 263,3 miliarde EUR.

Operațiuni de furnizare de lichiditate în dolari SUA

Data valutei Tipul operațiunii Suma scadentă Suma nouă
13 noiembrie 2015  operațiune reversibilă de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadența la 6 zile 141 de milioane USD 148 de milioane USD

Operațiunile de furnizare de lichiditate menționate mai sus au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului de swap permanent pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.2 din active), au sporit cu 0,4 miliarde EUR, până la 358,2 miliarde EUR. Bancnotele în circulație (poziția 1 din pasive) au consemnat o majorare de 0,1 miliarde EUR, până la 1 055,6 miliarde EUR. Angajamentele față de administrațiile publice (poziția 5.1 din pasive) au crescut cu 16,7 miliarde EUR, până la 81,6 miliarde EUR.

Poziții asociate operațiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituțiilor de credit (poziția 5 din active minus pozițiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 și 4 din pasive) s-a majorat cu 0,5 miliarde EUR, până la 337,5 miliarde EUR. Miercuri, 11 noiembrie 2015, o operațiune principală de refinanțare (poziția 5.1 din active) în valoare de 61,5 miliarde EUR a ajuns la scadență, iar o nouă operațiune în valoare de 62,5 miliarde EUR, cu scadența la șapte zile, a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziția 5.5 din active) a rămas la un nivel apropiat de zero, în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziția 2.2 din pasive) s-a cifrat la 187,6 miliarde EUR (față de 187 de miliarde EUR în săptămâna precedentă).

Titlurile Eurosistemului deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.1 din active) au sporit cu 14,2 miliarde EUR, până la 721,9 miliarde EUR. Tabelul de mai jos prezintă repartizarea detaliată a poziției 7.1 din active pe diferitele portofolii. Toate portofoliile sunt evidențiate la cost amortizat.

Portofoliile de titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară Valoarea raportată la 13 noiembrie 2015 Modificări față de 6 noiembrie 2015 – achiziții Modificări față de 6 noiembrie 2015 – răscumpărări
Primul program de achiziționare de obligațiuni garantate 20,8 miliarde EUR - -
Al doilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 10,0 miliarde EUR - -
Al treilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 134,1 miliarde EUR +1,6 miliarde EUR -
Programul de achiziționare de titluri garantate cu active 14,8 miliarde EUR +0,1 miliarde EUR -
Programul de achiziționare de titluri emise de sectorul public 419,1 miliarde EUR +12,6 miliarde EUR -
Programul destinat piețelor titlurilor de valoare 123,0 miliarde EUR - -

Conturile curente ale instituțiilor de credit din zona euro

În urma tuturor operațiunilor efectuate, poziția conturi curente ale instituțiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziția 2.1 din pasive) a înregistrat o scădere de 3,8 miliarde EUR, până la 488,2 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 348 850 0
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 290 627 2 259
  2.1 Creanţe asupra FMI 78 604 48
  2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 212 023 2 211
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 40 285 −1 942
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 20 447 −226
  4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 20 447 −226
  4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 525 286 1 076
  5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 62 532 1 064
  5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 462 721 0
  5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 33 12
  5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 0 0
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 135 362 451
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 1 080 171 14 602
  7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 721 944 14 249
  7.2 Alte titluri 358 227 354
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 25 152 0
9 Alte active 216 193 −2 750
Total active 2 682 374 13 471
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 1 055 563 125
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 675 951 −3 179
  2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 488 184 −3 805
  2.2 Facilitatea de depozit 187 599 616
  2.3 Depozite pe termen fix 0 0
  2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 167 10
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 4 982 −110
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 172 442 18 109
  5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 81 619 16 692
  5.2 Alte angajamente 90 823 1 417
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 41 349 −109
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 1 976 −81
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 6 427 −184
  8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 6 427 −184
  8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 59 202 0
10 Alte pasive 216 546 −1 100
11 Conturi de reevaluare 350 735 0
12 Capital şi rezerve 97 201 0
Total pasive 2 682 374 13 471

Contacte media