Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2015 m. lapkričio 13 d.

2015 m. lapkričio 17 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2015 m. lapkričio 13 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepasikeitė.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,6 mlrd. eurų – iki 263,3 mlrd. eurų.

Likvidumo didinimo JAV doleriais operacijos

Vertės data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2015 m. lapkričio 13 d.  6 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 141 mln. JAV dolerių 148 mln. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinio rezervo sistemos nuolatinį susitarimą dėl valiutų apsikeitimo.

Eurosistemos vertybinių popierių, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius, (7.2 straipsnis turto dalyje) vertė padidėjo 0,4 mlrd. eurų – iki 358,2 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,1 mlrd. eurų – iki 1 055,6 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 16,7 mlrd. eurų – iki 81,6 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,5 mlrd. eurų – iki 337,5 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2015 m. lapkričio 11 d., baigėsi 61,5 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos (5.1 straipsnis turto dalyje) terminas ir buvo atlikta nauja septynių dienų trukmės 62,5 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) tebebuvo artimas nuliui, o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 187,6 mlrd. eurų (palyginti su 187 mlrd. eurų užpraeitą savaitę).

Eurosistemos vertybinių popierių, laikomų pinigų politikos tikslais, (7.1 straipsnis turto dalyje) vertė padidėjo 14,2 mlrd. eurų – iki 721,9 mlrd. eurų. Toliau pateiktoje lentelėje 7.1 straipsnis turto dalyje išskaidytas į atskirus portfelius. Visi portfeliai apskaitoje parodomi amortizuota verte.

Pinigų politikos tikslais laikomų vertybinių popierių portfeliai Vertė 2015 m. lapkričio 13 d. Skirtumas, palyginti su 2015 m. lapkričio 6 d. – pirkimas Skirtumas, palyginti su 2015 m. lapkričio 6 d. – išpirkimas
Pirmoji padengtų obligacijų pirkimo programa 20,8 mlrd. eurų
Antroji padengtų obligacijų pirkimo programa 10,0 mlrd. eurų
Trečioji padengtų obligacijų pirkimo programa 134,1 mlrd. eurų +1,6 mlrd. eurų
Turtu užtikrintų vertybinių popierių pirkimo programa 14,8 mlrd. eurų +0,1 mlrd. eurų
Viešojo sektoriaus pirkimo programa 419,1 mlrd. eurų +12,6 mlrd. eurų
Vertybinių popierių rinkų programa 123,0 mlrd. eurų

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 3,8 mlrd. eurų – iki 488,2 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 348 850 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 290 627 2 259
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 78 604 48
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 212 023 2 211
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 40 285 −1 942
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 20 447 −226
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 20 447 −226
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 525 286 1 076
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 62 532 1 064
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 462 721 0
  5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimo galimybė 33 12
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 135 362 451
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 1 080 171 14 602
  7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 721 944 14 249
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 358 227 354
8 Valdžios skola eurais 25 152 0
9 Kitas turtas 216 193 −2 750
Visas turtas 2 682 374 13 471
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 055 563 125
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 675 951 −3 179
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 488 184 −3 805
  2.2 Indėlių galimybė 187 599 616
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 167 10
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 4 982 −110
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 172 442 18 109
  5.1 Valdžiai 81 619 16 692
  5.2 Kiti įsipareigojimai 90 823 1 417
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 41 349 −109
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 1 976 −81
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 6 427 −184
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 6 427 −184
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 59 202 0
10 Kiti įsipareigojimai 216 546 −1 100
11 Perkainojimo sąskaitos 350 735 0
12 Kapitalas ir rezervai 97 201 0
Visi įsipareigojimai 2 682 374 13 471

Kontaktai žiniasklaidai