Menu

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2015. november 13.

2015. november 17.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2015. november 13-ával záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) 0,6 milliárd euróval, 263,3 milliárd euróra emelkedett.

USA-dollárban denominált likviditási műveletek

Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2015. november 13.  6 napos, USD-alapú likviditásbővítő penziós ügylet 141 millió USD 148 millió USD

Az eurorendszer a fenti likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Federal Reserve System) kötött, határozatlan idejű cseremegállapodása alapján végezte.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 0,4 milliárd euróval, 358,2 milliárd euróra emelkedett. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 0,1 milliárd euróval, 1055,6 milliárd euróra nőtt. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) összege 16,7 milliárd euróval, 81,6 milliárd euróra nőtt.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hitelállománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 0,5 milliárd euróval, 337,5 milliárd euróra emelkedett. 2015. november 11-én, szerdán lejárt egy 61,5 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet (eszközoldal, 5.1 tétel), és újabb kihelyezésre került sor 62,5 milliárd euro értékben, hétnapos lejárattal.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele nulla közeli értéken maradt, míg a betéti rendelkezésre állás (forrásoldal, 2.2 tétel) igénybevétele 187,6 milliárd eurót tett ki (szemben az előző heti 187 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 14,2 milliárd euróval 721,9 milliárd euróra emelkedett. Az alábbi táblázat részletes bontásban mutatja az eszközoldali 7.1 tétel különféle portfóliók közötti megoszlását. Az összes portfóliót amortizált bekerülési értéken mutatják ki.

Monetáris politikai értékpapír-portfólió Közölt érték 2015. november 13-án Változás 2015. november 6-ához képest – vétel Változás 2015. november 6-ához képest – visszavásárlás
1. fedezett kötvényvásárlási program 20,8 milliárd EUR - -
2. fedezett kötvényvásárlási program 10,0 milliárd EUR - -
3. fedezett kötvényvásárlási program 134,1 milliárd EUR + 1,6 milliárd EUR -
Eszközfedezetű értékpapír-vásárlási (ABS) program 14,8 milliárd EUR + 0,1 milliárd EUR -
Állami szektort érintő vásárlási program 419,1 milliárd EUR + 12,6 milliárd EUR -
Értékpapír-piaci program 123,0 milliárd EUR - -

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 3,8 milliárd euróval, 488,2 milliárd euróra csökkent.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 348 850 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 290 627 2 259
  2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 78 604 48
  2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 212 023 2 211
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 40 285 −1 942
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 20 447 −226
  4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 20 447 −226
  4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 525 286 1 076
  5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 62 532 1 064
  5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 462 721 0
  5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
  5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
  5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 33 12
  5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 135 362 451
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 1 080 171 14 602
  7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 721 944 14 249
  7.2 Egyéb értékpapírok 358 227 354
8 Euróban denominált államadósság 25 152 0
9 Egyéb eszközök 216 193 −2 750
Eszközök összesen 2 682 374 13 471
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 1 055 563 125
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 675 951 −3 179
  2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 488 184 −3 805
  2.2 Betéti rendelkezésre állás 187 599 616
  2.3 Lekötött betétek 0 0
  2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
  2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 167 10
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 4 982 −110
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 172 442 18 109
  5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 81 619 16 692
  5.2 Egyéb kötelezettségek 90 823 1 417
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 41 349 −109
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 1 976 −81
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 6 427 −184
  8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 6 427 −184
  8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 59 202 0
10 Egyéb kötelezettségek 216 546 −1 100
11 Átértékelési számlák 350 735 0
12 Saját tőke 97 201 0
Források összesen 2 682 374 13 471

Médiakapcsolatok