Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 13.11.2015

17.11.2015

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 13.11.2015 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 0,6 miljardilla eurolla 263,3 miljardiin euroon.

Yhdysvaltain dollarin määräiset likviditeettiä lisäävät operaatiot

Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
13.11.2015  Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (6 päivää) 141 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria 148 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyivät Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin väliseen pysyvään swapjärjestelyyn.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä kasvoi 0,4 miljardilla eurolla 358,2 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 0,1 miljardilla eurolla 1 055,6 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 16,7 miljardilla eurolla 81,6 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 0,5 miljardilla eurolla 337,5 miljardiin euroon. Keskiviikkona 11.11.2015 erääntyi 61,5 miljardin euron perusrahoitusoperaatio (vastaavien erä 5.1), ja samalla suoritettiin uusi, 62,5 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, jonka maturiteetti on 7 päivää.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö pysyi käytännöllisesti katsottuna ennallaan eli lähes nollassa, ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö oli 187,6 miljardia euroa (edellisellä viikolla 187 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 14,2 miljardilla eurolla 721,9 miljardiin euroon. Alla olevassa taulukossa on esitetty erään kuuluvat sijoitukset osto-ohjelmittain. Ne kaikki arvostetaan kirjanpidossa jaksotetun hankintamenon perusteella.

Rahapoliittinen osto-ohjelma Salkun arvo 13.11.2015 Muutos edelliseen viikkoon verrattuna: ostot Muutos edelliseen viikkoon verrattuna: erääntymiset
Ensimmäinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 20,8 miljardia euroa - -
Toinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 10,0 miljardia euroa - -
Kolmas katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 134,1 miljardia euroa +1,6 miljardia euroa -
Omaisuusvakuudellisten arvopaperien osto-ohjelma 14,8 miljardia euroa +0,1 miljardia euroa -
Julkisen sektorin velkapapereiden osto-ohjelma 419,1 miljardia euroa +12,6 miljardia euroa -
Velkapaperiohjelma 123,0 miljardia euroa - -

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) supistui 3,8 miljardilla eurolla 488,2 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 348 850 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 290 627 2 259
  2.1 Saamiset IMF:ltä 78 604 48
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 212 023 2 211
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 40 285 −1 942
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 20 447 −226
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 20 447 −226
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 525 286 1 076
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 62 532 1 064
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 462 721 0
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 33 12
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 135 362 451
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 1 080 171 14 602
  7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 721 944 14 249
  7.2 Muut arvopaperit 358 227 354
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 25 152 0
9 Muut saamiset 216 193 −2 750
Vastaavaa yhteensä 2 682 374 13 471
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 055 563 125
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 675 951 −3 179
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 488 184 −3 805
  2.2 Talletusmahdollisuus 187 599 616
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 167 10
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 4 982 −110
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 172 442 18 109
  5.1 Julkisyhteisöt 81 619 16 692
  5.2 Muut 90 823 1 417
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 41 349 −109
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 1 976 −81
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 6 427 −184
  8.1 Talletukset ja muut velat 6 427 −184
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 59 202 0
10 Muut velat 216 546 −1 100
11 Arvonmuutostilit 350 735 0
12 Pääoma ja rahastot 97 201 0
Vastattavaa yhteensä 2 682 374 13 471

Yhteyshenkilöt