Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 13. november 2015

17. november 2015

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

13. novembril 2015 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes 0,6 miljardi euro võrra 263,3 miljardi euroni.

USA dollarites likviidsust lisavad operatsioonid

Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
13. november 2015  USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 6 päeva 141 miljonit USA dollarit 148 miljonit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses alalise vahetustehingute kokkuleppega, mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht suurenes 0,4 miljardi euro võrra 358,2 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede väärtus (kohustuste kirje 1) kasvas 0,1 miljardi euro võrra 1055,6 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 16,7 miljardi euro võrra 81,6 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 0,5 miljardi euro võrra 337,5 miljardi euroni. Kolmapäeval, 11. novembril 2015 möödus 61,5 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni (varade kirje 5.1) tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 62,5 miljardit eurot ja tähtajaga seitse päeva.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) praktiliselt ei kasutatud ja hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 187,6 miljardi euro ulatuses (võrreldes 187 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 14,2 miljardi euro võrra 721,9 miljardi euroni. Järgmises tabelis on esitatud varade kirje 7.1 üksikasjalik jaotus eri portfellideks. Kõik portfellid on arvepidamises kajastatud amortiseeritud maksumuses.

Rahapoliitika eesmärgil hoitavate väärtpaberite portfellid Kajastatud väärtus seisuga 13. november 2015 Erinevus võrreldes 6. novembriga 2015 – ost Erinevus võrreldes 6. novembriga 2015 – lunastamine
Tagatud võlakirjade ostukava 1 20,8 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 2 10,0 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 3 134,1 miljardit eurot +1,6 miljardit eurot
Varaga tagatud väärtpaberite ostukava 14,8 miljardit eurot +0,1 miljardit eurot
Avaliku sektori väärtpaberite ostukava 419,1 miljardit eurot +12,6 miljardit eurot
Väärtpaberituruprogramm 123,0 miljardit eurot

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 3,8 miljardi euro võrra 488,2 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 348 850 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 290 627 2 259
  2.1 Nõuded RVFle 78 604 48
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 212 023 2 211
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 40 285 −1 942
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 20 447 −226
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 20 447 −226
  4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 525 286 1 076
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 62 532 1 064
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 462 721 0
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 33 12
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 135 362 451
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 1 080 171 14 602
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 721 944 14 249
  7.2 Muud väärtpaberid 358 227 354
8 Valitsussektori võlg eurodes 25 152 0
9 Muud varad 216 193 −2 750
Varad kokku 2 682 374 13 471
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 055 563 125
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 675 951 −3 179
  2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 488 184 −3 805
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 187 599 616
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 167 10
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 4 982 −110
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 172 442 18 109
  5.1 Valitsussektor 81 619 16 692
  5.2 Muud kohustused 90 823 1 417
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 41 349 −109
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 1 976 −81
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 6 427 −184
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 6 427 −184
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 59 202 0
10 Muud kohustused 216 546 −1 100
11 Ümberhindluskontod 350 735 0
12 Kapital ja reservid 97 201 0
Kohustused kokku 2 682 374 13 471

Kontaktandmed