Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 23 octombrie 2015

27 octombrie 2015

Poziții care nu sunt asociate operațiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 23 octombrie 2015, poziția aur și creanțe în aur (poziția 1 din active) a rămas nemodificată.

Poziția netă în valută a Eurosistemului (pozițiile 2 și 3 din active minus pozițiile 7, 8 și 9 din pasive) s-a diminuat cu 0,1 miliarde EUR, până la 262,7 miliarde EUR.

Operațiuni de furnizare de lichiditate în dolari SUA

Data valutei Tipul operațiunii Suma scadentă Suma nouă
22 octombrie 2015  operațiune reversibilă de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadența la 7 zile 140 de milioane USD 140 de milioane USD

Operațiunile de furnizare de lichiditate menționate mai sus au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului de swap permanent pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.2 din active), au sporit cu 1 miliard EUR, până la 360,2 miliarde EUR. Bancnotele în circulație (poziția 1 din pasive) au scăzut cu 2,2 miliarde EUR, până la 1 050,6 miliarde EUR. Angajamentele față de administrațiile publice (poziția 5.1 din pasive) s-au majorat cu 17,3 miliarde EUR, până la 131,6 miliarde EUR.

Poziții asociate operațiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituțiilor de credit (poziția 5 din active minus pozițiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 și 4 din pasive) s-a redus cu 13,9 miliarde EUR, până la 362,8 miliarde EUR. Miercuri, 21 octombrie 2015, o operațiune principală de refinanțare (poziția 5.1 din active) în valoare de 69,5 miliarde EUR a ajuns la scadență, iar o nouă operațiune în valoare de 65,9 miliarde EUR, cu scadența la șapte zile, a fost decontată. Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziția 5.5 din active) a rămas practic nemodificat la nivelul de 0,1 miliarde EUR, în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziția 2.2 din pasive) s-a cifrat la 169,4 miliarde EUR (față de 159,1 miliarde EUR în săptămâna anterioară).

Titlurile Eurosistemului deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.1 din active) au sporit cu 14,2 miliarde EUR, până la 683,2 miliarde EUR. Tabelul de mai jos prezintă repartizarea detaliată a poziției 7.1 din active pe diferitele portofolii. Toate portofoliile sunt evidențiate la cost amortizat.

Portofoliile de titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară Valoarea raportată la 23 octombrie 2015 Modificări față de 16 octombrie 2015 – achiziții Modificări față de 16 octombrie 2015 – răscumpărări
Primul program de achiziționare de obligațiuni garantate 21,5 miliarde EUR - -0,2 miliarde EUR
Al doilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 10,3 miliarde EUR - -
Al treilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 128,1 miliarde EUR +2,0 miliarde EUR -
Programul de achiziționare de titluri garantate cu active 14,7 miliarde EUR +0,2 miliarde EUR -
Programul de achiziționare de titluri emise de sectorul public 383,1 miliarde EUR +12,2 miliarde EUR -
Programul destinat piețelor titlurilor de valoare 125,5 miliarde EUR - -

Conturile curente ale instituțiilor de credit din zona euro

În urma tuturor operațiunilor efectuate, poziția conturi curente ale instituțiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziția 2.1 din pasive) a înregistrat o scădere de 18,7 miliarde EUR, până la 444,2 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 348 849 0
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 287 338 916
  2.1 Creanţe asupra FMI 78 623 0
  2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 208 715 916
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 41 540 −230
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 19 380 229
  4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 19 380 229
  4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 532 321 −3 602
  5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 65 908 −3 611
  5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 466 348 0
  5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 65 9
  5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 0 0
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 137 025 118
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 1 043 329 15 246
  7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 683 174 14 238
  7.2 Alte titluri 360 155 1 008
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 25 152 0
9 Alte active 218 297 −1
Total active 2 653 233 12 676
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 1 050 580 −2 238
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 613 773 −8 348
  2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 444 230 −18 670
  2.2 Facilitatea de depozit 169 391 10 329
  2.3 Depozite pe termen fix 0 0
  2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 152 −7
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 5 007 95
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 216 445 20 876
  5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 131 645 17 255
  5.2 Alte angajamente 84 800 3 621
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 38 319 −1 470
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 2 057 15
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 4 918 757
  8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 4 918 757
  8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 59 202 0
10 Alte pasive 214 995 2 989
11 Conturi de reevaluare 350 735 0
12 Capital şi rezerve 97 202 0
Total pasive 2 653 233 12 676
CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media