Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2015 m. spalio 23 d.

2015 m. spalio 27 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2015 m. spalio 23 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepasikeitė.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,1 mlrd. eurų – iki 262,7 mlrd. eurų.

Likvidumo didinimo JAV doleriais operacijos

Vertės data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2015 m. spalio 22 d.  7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 140 mln. JAV dolerių 140 mln. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinio rezervo sistemos nuolatinį susitarimą dėl valiutų apsikeitimo.

Eurosistemos vertybinių popierių, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius, (7.2 straipsnis turto dalyje) vertė padidėjo 1 mlrd. eurų – iki 360,2 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 2,2 mlrd. eurų – iki 1 050,6 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 17,3 mlrd. eurų – iki 131,6 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 13,9 mlrd. eurų – iki 362,8 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2015 m. spalio 21 d., baigėsi 69,5 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos (5.1 straipsnis turto dalyje) terminas ir buvo atlikta nauja septynių dienų trukmės 65,9 mlrd. eurų vertės operacija. Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) iš esmės nesikeitė ir buvo 0,1 mlrd. eurų, o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 169,4 mlrd. eurų (palyginti su 159,1 mlrd. eurų užpraeitą savaitę).

Eurosistemos vertybinių popierių, laikomų pinigų politikos tikslais, (7.1 straipsnis turto dalyje) vertė padidėjo 14,2 mlrd. eurų – iki 683,2 mlrd. eurų. Toliau pateiktoje lentelėje 7.1 straipsnis turto dalyje išskaidytas į atskirus portfelius. Visi portfeliai apskaitoje parodomi amortizuota verte.

Pinigų politikos tikslais laikomų vertybinių popierių portfeliai Vertė 2015 m. spalio 23 d. Skirtumas, palyginti su 2015 m. spalio 16 d. – pirkimas Skirtumas, palyginti su 2015 m. spalio 16 d. – išpirkimas
Pirmoji padengtų obligacijų pirkimo programa 21,5 mlrd. eurų –0,2 mlrd. eurų
Antroji padengtų obligacijų pirkimo programa 10,3 mlrd. eurų
Trečioji padengtų obligacijų pirkimo programa 128,1 mlrd. eurų +2,0 mlrd. eurų
Turtu užtikrintų vertybinių popierių pirkimo programa 14,7 mlrd. eurų +0,2 mlrd. eurų
Viešojo sektoriaus pirkimo programa 383,1 mlrd. eurų +12,2 mlrd. eurų
Vertybinių popierių rinkų programa 125,5 mlrd. eurų

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 18,7 mlrd. eurų – iki 444,2 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 348 849 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 287 338 916
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 78 623 0
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 208 715 916
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 41 540 −230
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 19 380 229
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 19 380 229
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 532 321 −3 602
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 65 908 −3 611
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 466 348 0
  5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimo galimybė 65 9
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 137 025 118
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 1 043 329 15 246
  7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 683 174 14 238
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 360 155 1 008
8 Valdžios skola eurais 25 152 0
9 Kitas turtas 218 297 −1
Visas turtas 2 653 233 12 676
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 050 580 −2 238
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 613 773 −8 348
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 444 230 −18 670
  2.2 Indėlių galimybė 169 391 10 329
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 152 −7
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 5 007 95
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 216 445 20 876
  5.1 Valdžiai 131 645 17 255
  5.2 Kiti įsipareigojimai 84 800 3 621
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 38 319 −1 470
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 2 057 15
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 4 918 757
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 4 918 757
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 59 202 0
10 Kiti įsipareigojimai 214 995 2 989
11 Perkainojimo sąskaitos 350 735 0
12 Kapitalas ir rezervai 97 202 0
Visi įsipareigojimai 2 653 233 12 676
KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai