Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2015. október 23.

2015. október 27.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2015. október 23-ával záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) 0,1 milliárd euróval csökkent, 262,7 milliárd euróra.

USA-dollárban denominált likviditási műveletek

Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2015. október 22.  7 napos, USD-alapú likviditásbővítő penziós ügylet 140 millió USD 140 millió USD

Az eurorendszer a fenti likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Federal Reserve System) kötött, határozatlan idejű cseremegállapodása alapján végezte.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 1 milliárd euróval, 360,2 milliárd euróra emelkedett. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 2,2 milliárd euróval, 1050,6 milliárd euróra csökkent. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 17,3 milliárd euróval, 131,6 milliárd euróra nőtt.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 13,9 milliárd euróval csökkent, 362,8 milliárd euróra. 2015. október 21-én, szerdán lejárt egy 69,5 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet (eszközoldal, 5.1 tétel), és újabb kihelyezésre került sor 65,9 milliárd euro értékben, hétnapos lejárattal. Az aktív oldali rendelkezésre állást (eszközoldal, 5.5 tétel) gyakorlatilag az előző hetivel azonos, 0,1 milliárd euro értékben vették igénybe, míg a betéti rendelkezésre állás (forrásoldal, 2.2 tétel) igénybevétele 169,4 milliárd eurót tett ki (szemben az előző heti 159,1 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 14,2 milliárd euróval 683,2 milliárd euróra emelkedett. Az alábbi táblázat részletes bontásban mutatja az eszközoldali 7.1 tétel különféle portfóliók közötti megoszlását. Az összes portfóliót amortizált bekerülési értéken mutatják ki.

Monetáris politikai értékpapír-portfólió Közölt érték 2015. október 23-án Változás 2015. október 16-ához képest – vétel Változás 2015. október 16-ához képest – visszavásárlás
1. fedezett kötvényvásárlási program 21,5 milliárd EUR - - 0,2 milliárd EUR
2. fedezett kötvényvásárlási program 10,3 milliárd EUR - -
3. fedezett kötvényvásárlási program 128,1 milliárd EUR + 2,0 milliárd EUR -
Eszközfedezetű értékpapír-vásárlási (ABS) program 14,7 milliárd EUR + 0,2 milliárd EUR -
Állami szektort érintő vásárlási program 383,1 milliárd EUR + 12,2 milliárd EUR -
Értékpapír-piaci program 125,5 milliárd EUR - -

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 18,7 milliárd euróval, 444,2 milliárd euróra csökkent.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 348 849 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 287 338 916
  2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 78 623 0
  2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 208 715 916
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 41 540 −230
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 19 380 229
  4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 19 380 229
  4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 532 321 −3 602
  5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 65 908 −3 611
  5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 466 348 0
  5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
  5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
  5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 65 9
  5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 137 025 118
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 1 043 329 15 246
  7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 683 174 14 238
  7.2 Egyéb értékpapírok 360 155 1 008
8 Euróban denominált államadósság 25 152 0
9 Egyéb eszközök 218 297 −1
Eszközök összesen 2 653 233 12 676
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 1 050 580 −2 238
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 613 773 −8 348
  2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 444 230 −18 670
  2.2 Betéti rendelkezésre állás 169 391 10 329
  2.3 Lekötött betétek 0 0
  2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
  2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 152 −7
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 5 007 95
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 216 445 20 876
  5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 131 645 17 255
  5.2 Egyéb kötelezettségek 84 800 3 621
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 38 319 −1 470
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 2 057 15
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 4 918 757
  8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 4 918 757
  8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 59 202 0
10 Egyéb kötelezettségek 214 995 2 989
11 Átértékelési számlák 350 735 0
12 Saját tőke 97 202 0
Források összesen 2 653 233 12 676
KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok