Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 23.10.2015

27.10.2015

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 23.10.2015 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) pieneni 0,1 miljardilla eurolla 262,7 miljardiin euroon.

Yhdysvaltain dollarin määräiset likviditeettiä lisäävät operaatiot

Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
22.10.2015  Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (7 päivää) 140 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria 140 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyivät Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin väliseen pysyvään swapjärjestelyyn.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä kasvoi 1 miljardilla eurolla 360,2 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä supistui 2,2 miljardilla eurolla 1 050,6 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 17,3 miljardilla eurolla 131,6 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 13,9 miljardilla eurolla 362,8 miljardiin euroon. Keskiviikkona 21.10.2015 erääntyi 69,5 miljardin euron perusrahoitusoperaatio (vastaavien erä 5.1), ja samalla suoritettiin uusi, 65,9 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, jonka maturiteetti on 7 päivää. Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,1 miljardia euroa (eli pysyi käytännöllisesti katsottuna ennallaan) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 169,4 miljardia euroa (edellisellä viikolla 159,1 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 14,2 miljardilla eurolla 683,2 miljardiin euroon. Alla olevassa taulukossa on esitetty erään kuuluvat sijoitukset osto-ohjelmittain. Ne kaikki arvostetaan kirjanpidossa jaksotetun hankintamenon perusteella.

Rahapoliittinen osto-ohjelma Salkun arvo 23.10.2015 Muutos edelliseen viikkoon verrattuna: ostot Muutos edelliseen viikkoon verrattuna: erääntymiset
Ensimmäinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 21,5 miljardia euroa - -0,2 miljardia euroa
Toinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 10,3 miljardia euroa - -
Kolmas katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 128,1 miljardia euroa +2,0 miljardia euroa -
Omaisuusvakuudellisten arvopaperien osto-ohjelma 14,7 miljardia euroa +0,2 miljardia euroa -
Julkisen sektorin velkapapereiden osto-ohjelma 383,1 miljardia euroa +12,2 miljardia euroa -
Velkapaperiohjelma 125,5 miljardia euroa - -

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) supistui 18,7 miljardilla eurolla 444,2 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 348 849 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 287 338 916
  2.1 Saamiset IMF:ltä 78 623 0
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 208 715 916
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 41 540 −230
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 19 380 229
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 19 380 229
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 532 321 −3 602
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 65 908 −3 611
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 466 348 0
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 65 9
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 137 025 118
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 1 043 329 15 246
  7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 683 174 14 238
  7.2 Muut arvopaperit 360 155 1 008
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 25 152 0
9 Muut saamiset 218 297 −1
Vastaavaa yhteensä 2 653 233 12 676
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 050 580 −2 238
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 613 773 −8 348
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 444 230 −18 670
  2.2 Talletusmahdollisuus 169 391 10 329
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 152 −7
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 5 007 95
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 216 445 20 876
  5.1 Julkisyhteisöt 131 645 17 255
  5.2 Muut 84 800 3 621
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 38 319 −1 470
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 2 057 15
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 4 918 757
  8.1 Talletukset ja muut velat 4 918 757
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 59 202 0
10 Muut velat 214 995 2 989
11 Arvonmuutostilit 350 735 0
12 Pääoma ja rahastot 97 202 0
Vastattavaa yhteensä 2 653 233 12 676
YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle