Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 23. oktoober 2015

27. oktoober 2015

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

23. oktoobril 2015 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes 0,1 miljardi euro võrra 262,7 miljardi euroni.

USA dollarites likviidsust lisavad operatsioonid

Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
22. oktoober 2015   USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva 140 miljonit USA dollarit 140 miljonit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses alalise vahetustehingute kokkuleppega, mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht suurenes 1 miljardi euro võrra 360,2 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede (kohustuste kirje 1) väärtus vähenes 2,2 miljardi euro võrra 1050,6 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 17,3 miljardi euro võrra 131,6 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 13,9 miljardi euro võrra 362,8 miljardi euroni. Kolmapäeval, 21. oktoobril 2015 möödus 69,5 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni (varade kirje 5.1) tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 65,9 miljardit eurot ja tähtajaga seitse päeva. Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati praktiliselt samas mahus ehk 0,1 miljardi euro ulatuses ja hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 169,4 miljardi euro ulatuses (võrreldes 159,1 miljardiga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 14,2 miljardi euro võrra 683,2 miljardi euroni. Järgmises tabelis on esitatud varade kirje 7.1 üksikasjalik jaotus eri portfellideks. Kõik portfellid on arvepidamises kajastatud amortiseeritud maksumuses.

Rahapoliitika eesmärgil hoitavate väärtpaberite portfellid Kajastatud väärtus seisuga 23. oktoober 2015 Erinevus võrreldes 16. oktoobriga 2015 – ost Erinevus võrreldes 16. oktoobriga 2015 – lunastamine
Tagatud võlakirjade ostukava 1 21,5 miljardit eurot –0,2 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 2 10,3 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 3 128,1 miljardit eurot +2,0 miljardit eurot
Varaga tagatud väärtpaberite ostukava 14,7 miljardit eurot +0,2 miljardit eurot
Avaliku sektori väärtpaberite ostukava 383,1 miljardit eurot +12,2 miljardit eurot
Väärtpaberituruprogramm 125,5 miljardit eurot

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 18,7 miljardi euro võrra 444,2 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 348 849 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 287 338 916
  2.1 Nõuded RVFle 78 623 0
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 208 715 916
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 41 540 −230
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 19 380 229
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 19 380 229
  4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 532 321 −3 602
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 65 908 −3 611
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 466 348 0
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 65 9
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 137 025 118
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 1 043 329 15 246
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 683 174 14 238
  7.2 Muud väärtpaberid 360 155 1 008
8 Valitsussektori võlg eurodes 25 152 0
9 Muud varad 218 297 −1
Varad kokku 2 653 233 12 676
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 050 580 −2 238
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 613 773 −8 348
  2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 444 230 −18 670
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 169 391 10 329
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 152 −7
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 5 007 95
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 216 445 20 876
  5.1 Valitsussektor 131 645 17 255
  5.2 Muud kohustused 84 800 3 621
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 38 319 −1 470
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 2 057 15
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 4 918 757
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 4 918 757
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 59 202 0
10 Muud kohustused 214 995 2 989
11 Ümberhindluskontod 350 735 0
12 Kapital ja reservid 97 202 0
Kohustused kokku 2 653 233 12 676
KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid