Menu

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 16 octombrie 2015

20 octombrie 2015

Poziții care nu sunt asociate operațiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 16 octombrie 2015, poziția aur și creanțe în aur (poziția 1 din active) a rămas nemodificată.

Poziția netă în valută a Eurosistemului (pozițiile 2 și 3 din active minus pozițiile 7, 8 și 9 din pasive) a înregistrat o creștere de 0,2 miliarde EUR, până la 262,8 miliarde EUR.

Operațiuni de furnizare de lichiditate în dolari SUA

Data valutei Tipul operațiunii Suma scadentă Suma nouă
15 octombrie 2015  operațiune reversibilă de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadența la 7 zile 145 de milioane USD 140 de milioane USD

Operațiunile de furnizare de lichiditate menționate mai sus au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului de swap permanent pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.2 din active), s-au cifrat la 359,1 miliarde EUR (față de 359,2 miliarde EUR în săptămâna precedentă). Bancnotele în circulație (poziția 1 din pasive) au scăzut cu 1,8 miliarde EUR, până la 1 052,8 miliarde EUR. Angajamentele față de administrațiile publice (poziția 5.1 din pasive) s-au majorat cu 30,8 miliarde EUR, până la 114,4 miliarde EUR.

Poziții asociate operațiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituțiilor de credit (poziția 5 din active minus pozițiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 și 4 din pasive) a crescut cu 11,8 miliarde EUR, până la 376,7 miliarde EUR. Miercuri, 14 octombrie 2015, o operațiune principală de refinanțare (poziția 5.1 din active) în valoare de 70,6 miliarde EUR a ajuns la scadență, iar o nouă operațiune în valoare de 69,5 miliarde EUR, cu scadența la șapte zile, a fost decontată. Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziția 5.5 din active) s-a situat la 0,1 miliarde EUR (în săptămâna precedentă nivelul a fost apropiat de zero), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziția 2.2 din pasive) s-a cifrat la 159,1 miliarde EUR (față de 171,8 miliarde EUR în săptămâna anterioară).

Titlurile Eurosistemului deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.1 din active) au sporit cu 12,2 miliarde EUR, până la 668,9 miliarde EUR. Tabelul de mai jos prezintă repartizarea detaliată a poziției 7.1 din active pe diferitele portofolii. Toate portofoliile sunt evidențiate la cost amortizat.

Portofoliile de titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară Valoarea raportată la 16 octombrie 2015 Modificări față de 9 octombrie 2015 – achiziții Modificări față de 9 octombrie 2015 – răscumpărări
Primul program de achiziționare de obligațiuni garantate 21,7 miliarde EUR - -
Al doilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 10,3 miliarde EUR - -
Al treilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 126,1 miliarde EUR +1,5 miliarde EUR -
Programul de achiziționare de titluri garantate cu active 14,5 miliarde EUR +1,1 miliarde EUR -
Programul de achiziționare de titluri emise de sectorul public 370,9 miliarde EUR +12,1 miliarde EUR -
Programul destinat piețelor titlurilor de valoare 125,5 miliarde EUR - -2,5 miliarde EUR

Conturile curente ale instituțiilor de credit din zona euro

În urma tuturor operațiunilor efectuate, poziția conturi curente ale instituțiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziția 2.1 din pasive) a înregistrat o scădere de 9,4 miliarde EUR, până la 462,9 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 348 849 0
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 286 422 −1 961
  2.1 Creanţe asupra FMI 78 623 −217
  2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 207 799 −1 744
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 41 770 2 293
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 19 152 −774
  4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 19 152 −774
  4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 535 923 −991
  5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 69 520 −1 036
  5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 466 348 0
  5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 56 46
  5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 0 0
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 136 908 1 412
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 1 028 083 12 140
  7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 668 936 12 187
  7.2 Alte titluri 359 147 −48
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 25 152 0
9 Alte active 218 299 −3 862
Total active 2 640 557 8 257
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 1 052 818 −1 816
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 622 121 −22 136
  2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 462 900 −9 395
  2.2 Facilitatea de depozit 159 062 −12 743
  2.3 Depozite pe termen fix 0 0
  2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 159 1
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 4 912 40
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 195 569 32 341
  5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 114 390 30 759
  5.2 Alte angajamente 81 179 1 583
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 39 789 150
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 2 042 4
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 4 161 146
  8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 4 161 146
  8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 59 202 0
10 Alte pasive 212 006 −473
11 Conturi de reevaluare 350 735 0
12 Capital şi rezerve 97 202 0
Total pasive 2 640 557 8 257

Contacte media