Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2015 m. spalio 16 d.

2015 m. spalio 20 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2015 m. spalio 16 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepasikeitė.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,2 mlrd. eurų – iki 262,8 mlrd. eurų.

Likvidumo didinimo JAV doleriais operacijos

Vertės data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2015 m. spalio 15 d.  7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 145 mln. JAV dolerių 140 mln. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinio rezervo sistemos nuolatinį susitarimą dėl valiutų apsikeitimo.

Eurosistemos pinigų politikos tikslais laikomų vertybinių popierių (7.2 straipsnis turto dalyje) vertė buvo 359,1 mlrd. eurų, palyginti su 359,2 mlrd. eurų užpraeitą savaitę. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 1,8 mlrd. eurų – iki 1 052,8 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 30,8 mlrd. eurų – iki 114,4 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 11,8 mlrd. eurų – iki 376,7 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2015 m. spalio 14 d., baigėsi 70,6 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos (5.1 straipsnis turto dalyje) terminas ir buvo atlikta nauja septynių dienų trukmės 69,5 mlrd. eurų vertės operacija. Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,1 mlrd. eurų (palyginti su iš esmės nuliniu pasinaudojimu užpraeitą savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 159,1 mlrd. eurų (palyginti su 171,8 mlrd. eurų užpraeitą savaitę).

Eurosistemos vertybinių popierių, laikomų pinigų politikos tikslais, (7.1 straipsnis turto dalyje) vertė padidėjo 12,2 mlrd. eurų – iki 668,9 mlrd. eurų. Toliau pateiktoje lentelėje 7.1 straipsnis turto dalyje išskaidytas į atskirus portfelius. Visi portfeliai apskaitoje parodomi amortizuota verte.

Pinigų politikos tikslais laikomų vertybinių popierių portfeliai Vertė 2015 m. spalio 16 d. Skirtumas, palyginti su 2015 m. spalio 9 d. – pirkimas Skirtumas, palyginti su 2015 m. spalio 9 d. – išpirkimas
Pirmoji padengtų obligacijų pirkimo programa 21,7 mlrd. eurų
Antroji padengtų obligacijų pirkimo programa 10,3 mlrd. eurų
Trečioji padengtų obligacijų pirkimo programa 126,1 mlrd. eurų +1,5 mlrd. eurų
Turtu užtikrintų vertybinių popierių pirkimo programa 14,5 mlrd. eurų +1,1 mlrd. eurų
Viešojo sektoriaus pirkimo programa 370,9 mlrd. eurų +12,1 mlrd. eurų
Vertybinių popierių rinkų programa 125,5 mlrd. eurų –2,5 mlrd. eurų

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 9,4 mlrd. eurų – iki 462,9 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 348 849 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 286 422 −1 961
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 78 623 −217
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 207 799 −1 744
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 41 770 2 293
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 19 152 −774
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 19 152 −774
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 535 923 −991
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 69 520 −1 036
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 466 348 0
  5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimo galimybė 56 46
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 136 908 1 412
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 1 028 083 12 140
  7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 668 936 12 187
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 359 147 −48
8 Valdžios skola eurais 25 152 0
9 Kitas turtas 218 299 −3 862
Visas turtas 2 640 557 8 257
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 052 818 −1 816
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 622 121 −22 136
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 462 900 −9 395
  2.2 Indėlių galimybė 159 062 −12 743
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 159 1
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 4 912 40
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 195 569 32 341
  5.1 Valdžiai 114 390 30 759
  5.2 Kiti įsipareigojimai 81 179 1 583
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 39 789 150
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 2 042 4
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 4 161 146
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 4 161 146
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 59 202 0
10 Kiti įsipareigojimai 212 006 −473
11 Perkainojimo sąskaitos 350 735 0
12 Kapitalas ir rezervai 97 202 0
Visi įsipareigojimai 2 640 557 8 257

Kontaktai žiniasklaidai