Menu

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2015. október 16.

2015. október 20.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2015. október 16-ával záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) 0,2 milliárd euróval 262,8 milliárd euróra emelkedett.

USA-dollárban denominált likviditási műveletek

Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2015. október 15.  7 napos, USD-alapú likviditásbővítő penziós ügylet 145 millió USD 140 millió USD

Az eurorendszer a fenti likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Federal Reserve System) kötött, határozatlan idejű cseremegállapodása alapján végezte.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 359,1 milliárd euro értékű volt (szemben az előző heti 359,2 milliárd euróval). A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 1,8 milliárd euróval 1052,8 milliárd euróra csökkent. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 30,8 milliárd euróval 114,4 milliárd euróra nőtt.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hitelállománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 11,8 milliárd euróval, 376,7 milliárd euróra emelkedett. 2015. október 14-én, szerdán lejárt egy 70,6 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet (eszközoldal, 5.1 tétel), és újabb kihelyezésre került sor 69,5 milliárd euro értékben, hétnapos lejárattal. Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 0,1 milliárd euro volt (szemben az előző heti gyakorlatilag nulla értékkel), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 159,1 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 171,8 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 12,2 milliárd euróval 668,9 milliárd euróra emelkedett. Az alábbi táblázat részletes bontásban mutatja az eszközoldali 7.1 tétel különféle portfóliók közötti megoszlását. Az összes portfóliót amortizált bekerülési értéken mutatják ki.

Monetáris politikai értékpapír-portfólió Közölt érték 2015. október 16-án Változás 2015. október 9-éhez képest – vétel Változás 2015. október 9-éhez képest – visszavásárlás
1. fedezett kötvényvásárlási program 21,7 milliárd EUR - -
2. fedezett kötvényvásárlási program 10,3 milliárd EUR - -
3. fedezett kötvényvásárlási program 126,1 milliárd EUR + 1,5 milliárd EUR -
Eszközfedezetű értékpapír-vásárlási (ABS) program 14,5 milliárd EUR + 1,1 milliárd EUR -
Állami szektort érintő vásárlási program 370,9 milliárd EUR + 12,1 milliárd EUR -
Értékpapír-piaci program 125,5 milliárd EUR - - 2,5 milliárd EUR

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 9,4 milliárd euróval 462,9 milliárd euróra csökkent.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 348 849 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 286 422 −1 961
  2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 78 623 −217
  2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 207 799 −1 744
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 41 770 2 293
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 19 152 −774
  4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 19 152 −774
  4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 535 923 −991
  5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 69 520 −1 036
  5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 466 348 0
  5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
  5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
  5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 56 46
  5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 136 908 1 412
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 1 028 083 12 140
  7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 668 936 12 187
  7.2 Egyéb értékpapírok 359 147 −48
8 Euróban denominált államadósság 25 152 0
9 Egyéb eszközök 218 299 −3 862
Eszközök összesen 2 640 557 8 257
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 1 052 818 −1 816
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 622 121 −22 136
  2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 462 900 −9 395
  2.2 Betéti rendelkezésre állás 159 062 −12 743
  2.3 Lekötött betétek 0 0
  2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
  2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 159 1
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 4 912 40
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 195 569 32 341
  5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 114 390 30 759
  5.2 Egyéb kötelezettségek 81 179 1 583
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 39 789 150
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 2 042 4
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 4 161 146
  8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 4 161 146
  8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 59 202 0
10 Egyéb kötelezettségek 212 006 −473
11 Átértékelési számlák 350 735 0
12 Saját tőke 97 202 0
Források összesen 2 640 557 8 257

Médiakapcsolatok