Opțiuni de căutare
Home Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 9 octombrie 2015

13 octombrie 2015

Poziții care nu sunt asociate operațiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 9 octombrie 2015, poziția aur și creanțe în aur (poziția 1 din active) a rămas nemodificată.

Poziția netă în valută a Eurosistemului (pozițiile 2 și 3 din active minus pozițiile 7, 8 și 9 din pasive) s-a diminuat cu 0,8 miliarde EUR, până la 262,6 miliarde EUR.

Operațiuni de furnizare de lichiditate în dolari SUA

Data valutei Tipul operațiunii Suma scadentă Suma nouă
8 octombrie 2015  operațiune reversibilă de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadența la 7 zile 143 de milioane USD 145 de milioane USD

Operațiunile de furnizare de lichiditate menționate mai sus au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului de swap permanent pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.2 din active), au sporit cu 0,1 miliarde EUR, până la 359,2 miliarde EUR. Bancnotele în circulație (poziția 1 din pasive) au consemnat o majorare de 0,4 miliarde EUR, până la 1 054,6 miliarde EUR. Angajamentele față de administrațiile publice (poziția 5.1 din pasive) s-au diminuat cu 5,1 miliarde EUR, până la 83,6 miliarde EUR.

Poziții asociate operațiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituțiilor de credit (poziția 5 din active minus pozițiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 și 4 din pasive) a înregistrat o scădere de 26,1 miliarde EUR, până la 365 de miliarde EUR. Miercuri, 7 octombrie 2015, o operațiune principală de refinanțare (poziția 5.1 din active) în valoare de 72,6 miliarde EUR a ajuns la scadență, iar o nouă operațiune în valoare de 70,6 miliarde EUR, cu scadența la șapte zile, a fost decontată. Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziția 5.5 din active) s-a redus cu 0,6 miliarde EUR, situându-se la un nivel apropiat de zero, în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziția 2.2 din pasive) s-a cifrat la 171,8 miliarde EUR (față de 148,3 miliarde EUR în săptămâna anterioară).

Titlurile Eurosistemului deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.1 din active) au sporit cu 14,2 miliarde EUR, până la 656,7 miliarde EUR. Tabelul de mai jos prezintă repartizarea detaliată a poziției 7.1 din active pe diferitele portofolii. Toate portofoliile sunt evidențiate la cost amortizat.

Portofoliile de titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară Valoarea raportată la 9 octombrie 2015 Modificări față de 2 octombrie 2015 – achiziții Modificări față de 2 octombrie 2015 – răscumpărări
Primul program de achiziționare de obligațiuni garantate 21,7 miliarde EUR - -0,3 miliarde EUR
Al doilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 10,3 miliarde EUR - -0,1 miliarde EUR
Al treilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 124,6 miliarde EUR +1,8 miliarde EUR -
Programul de achiziționare de titluri garantate cu active 13,4 miliarde EUR +0,2 miliarde EUR -
Programul de achiziționare de titluri emise de sectorul public 358,8 miliarde EUR +12,5 miliarde EUR -
Programul destinat piețelor titlurilor de valoare 127,9 miliarde EUR - -

Conturile curente ale instituțiilor de credit din zona euro

În urma tuturor operațiunilor efectuate, poziția conturi curente ale instituțiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziția 2.1 din pasive) a înregistrat o scădere de 1 miliard EUR, până la 472,3 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 348 849 0
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 288 383 486
  2.1 Creanţe asupra FMI 78 840 −77
  2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 209 543 563
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 39 477 −1 516
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 19 925 −1 616
  4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 19 925 −1 616
  4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 536 914 −2 625
  5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 70 556 −1 995
  5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 466 348 0
  5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 10 −630
  5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 0 0
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 135 496 −1 650
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 1 015 943 14 283
  7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 656 749 14 210
  7.2 Alte titluri 359 195 72
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 25 152 0
9 Alte active 222 161 −1 897
Total active 2 632 300 5 465
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 1 054 634 414
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 644 257 22 494
  2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 472 295 −987
  2.2 Facilitatea de depozit 171 805 23 479
  2.3 Depozite pe termen fix 0 0
  2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 158 3
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 4 873 −173
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 163 228 −4 387
  5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 83 631 −5 070
  5.2 Alte angajamente 79 597 682
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 39 639 −7 699
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 2 038 15
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 4 015 −282
  8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 4 015 −282
  8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 59 202 0
10 Alte pasive 212 479 −4 918
11 Conturi de reevaluare 350 735 0
12 Capital şi rezerve 97 202 1
Total pasive 2 632 300 5 465