Paieškos galimybės
Home Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2015 m. spalio 9 d.

2015 m. spalio 13 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2015 m. spalio 9 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepasikeitė.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,8 mlrd. eurų – iki 262,6 mlrd. eurų.

Likvidumo didinimo JAV doleriais operacijos

Vertės data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2015 m. spalio 8 d.  7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 143 mln. JAV dolerių 145 mln. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinio rezervo sistemos nuolatinį susitarimą dėl valiutų apsikeitimo.

Eurosistemos vertybinių popierių, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius, (7.2 straipsnis turto dalyje) vertė padidėjo 0,1 mlrd. eurų – iki 359,2 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,4 mlrd. eurų – iki 1 054,6 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 5,1 mlrd. eurų – iki 83,6 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 26,1 mlrd. eurų – iki 365 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2015 m. spalio 7 d., baigėsi 72,6 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos (5.1 straipsnis turto dalyje) terminas ir buvo atlikta nauja septynių dienų trukmės 70,6 mlrd. eurų vertės operacija. Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 0,6 mlrd. eurų ir buvo artimas nuliui, o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 171,8 mlrd. eurų (palyginti su 148,3 mlrd. eurų užpraeitą savaitę).

Eurosistemos vertybinių popierių, laikomų pinigų politikos tikslais, (7.1 straipsnis turto dalyje) vertė padidėjo 14,2 mlrd. eurų – iki 656,7 mlrd. eurų. Toliau pateiktoje lentelėje 7.1 straipsnis turto dalyje išskaidytas į atskirus portfelius. Visi portfeliai apskaitoje parodomi amortizuota verte.

Pinigų politikos tikslais laikomų vertybinių popierių portfeliai Vertė 2015 m. spalio 9 d. Skirtumas, palyginti su 2015 m. spalio 2 d. – pirkimas Skirtumas, palyginti su 2015 m. spalio 2 d. – išpirkimas
Pirmoji padengtų obligacijų pirkimo programa 21,7 mlrd. eurų –0,3 mlrd. eurų
Antroji padengtų obligacijų pirkimo programa 10,3 mlrd. eurų –0,1 mlrd. eurų
Trečioji padengtų obligacijų pirkimo programa 124,6 mlrd. eurų +1,8 mlrd. eurų
Turtu užtikrintų vertybinių popierių pirkimo programa 13,4 mlrd. eurų +0,2 mlrd. eurų
Viešojo sektoriaus vertybinių popierių pirkimo programa 358,8 mlrd. eurų +12,5 mlrd. eurų
Vertybinių popierių rinkų programa 127,9 mlrd. eurų

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 1 mlrd. eurų – iki 472,3 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 348 849 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 288 383 486
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 78 840 −77
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 209 543 563
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 39 477 −1 516
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 19 925 −1 616
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 19 925 −1 616
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 536 914 −2 625
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 70 556 −1 995
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 466 348 0
  5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimo galimybė 10 −630
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 135 496 −1 650
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 1 015 943 14 283
  7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 656 749 14 210
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 359 195 72
8 Valdžios skola eurais 25 152 0
9 Kitas turtas 222 161 −1 897
Visas turtas 2 632 300 5 465
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 054 634 414
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 644 257 22 494
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 472 295 −987
  2.2 Indėlių galimybė 171 805 23 479
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 158 3
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 4 873 −173
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 163 228 −4 387
  5.1 Valdžiai 83 631 −5 070
  5.2 Kiti įsipareigojimai 79 597 682
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 39 639 −7 699
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 2 038 15
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 4 015 −282
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 4 015 −282
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 59 202 0
10 Kiti įsipareigojimai 212 479 −4 918
11 Perkainojimo sąskaitos 350 735 0
12 Kapitalas ir rezervai 97 202 1
Visi įsipareigojimai 2 632 300 5 465
KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai