Keresési lehetőségek
Home Média Kisokos Kutatás, publikációk Statisztika Monetáris politika Az euro Fizetésforgalom, piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2015. október 9.

2015. október 13.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2015. október 9-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) 0,8 milliárd euróval csökkent, 262,6 milliárd euróra.

USA-dollárban denominált likviditási műveletek

Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2015. október 8.  7 napos, USD-alapú likviditásbővítő penziós ügylet 143 millió USD 145 millió USD

Az eurorendszer a fenti likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Federal Reserve System) kötött, határozatlan idejű cseremegállapodása alapján végezte.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 0,1 milliárd euróval, 359,2 milliárd euróra emelkedett. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 0,4 milliárd euróval, 1054,6 milliárd euróra nőtt. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 5,1 milliárd euróval csökkent, 83,6 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 26,1 milliárd euróval csökkent, 365 milliárd euróra. 2015. október 7-én, szerdán lejárt egy 72,6 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet (eszközoldal, 5.1 tétel), és újabb kihelyezésre került sor 70,6 milliárd euro értékben, hétnapos lejárattal. Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 0,6 euróval csökkent, és nulla közeli értéken volt, míg a betéti rendelkezésre állás (forrásoldal, 2.2 tétel) igénybevétele 171,8 milliárd eurót tett ki (szemben az előző heti 148,3 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 14,2 milliárd euróval 656,7 milliárd euróra emelkedett. Az alábbi táblázat részletes bontásban mutatja az eszközoldali 7.1 tétel különféle portfóliók közötti megoszlását. Az összes portfóliót amortizált bekerülési értéken mutatják ki.

Monetáris politikai értékpapír-portfólió Közölt érték 2015. október 9-én Változás 2015. október 2-ához képest – vétel Változás 2015. október 2-ához képest – visszavásárlás
1. fedezett kötvényvásárlási program 21,7 milliárd EUR - - 0,3 milliárd EUR
2. fedezett kötvényvásárlási program 10,3 milliárd EUR - - 0,1 milliárd EUR
3. fedezett kötvényvásárlási program 124,6 milliárd EUR + 1,8 milliárd EUR -
Eszközfedezetű értékpapír-vásárlási (ABS) program 13,4 milliárd EUR + 0,2 milliárd EUR -
Állami szektort érintő vásárlási program 358,8 milliárd EUR +12,5 milliárd EUR -
Értékpapír-piaci program 127,9 milliárd EUR - -

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 1 milliárd euróval 472,3 milliárd euróra csökkent.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 348 849 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 288 383 486
  2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 78 840 −77
  2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 209 543 563
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 39 477 −1 516
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 19 925 −1 616
  4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 19 925 −1 616
  4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 536 914 −2 625
  5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 70 556 −1 995
  5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 466 348 0
  5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
  5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
  5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 10 −630
  5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 135 496 −1 650
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 1 015 943 14 283
  7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 656 749 14 210
  7.2 Egyéb értékpapírok 359 195 72
8 Euróban denominált államadósság 25 152 0
9 Egyéb eszközök 222 161 −1 897
Eszközök összesen 2 632 300 5 465
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 1 054 634 414
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 644 257 22 494
  2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 472 295 −987
  2.2 Betéti rendelkezésre állás 171 805 23 479
  2.3 Lekötött betétek 0 0
  2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
  2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 158 3
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 4 873 −173
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 163 228 −4 387
  5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 83 631 −5 070
  5.2 Egyéb kötelezettségek 79 597 682
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 39 639 −7 699
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 2 038 15
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 4 015 −282
  8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 4 015 −282
  8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 59 202 0
10 Egyéb kötelezettségek 212 479 −4 918
11 Átértékelési számlák 350 735 0
12 Saját tőke 97 202 1
Források összesen 2 632 300 5 465