Hakuehdot
Home Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisu Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:ss
Ehdotukset
Lajitteluperuste

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 9.10.2015

13.10.2015

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 9.10.2015 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) pieneni 0,8 miljardilla eurolla 262,6 miljardiin euroon.

Yhdysvaltain dollarin määräiset likviditeettiä lisäävät operaatiot

Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
8.10.2015  Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (7 päivää) 143 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria 145 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyivät Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin väliseen pysyvään swapjärjestelyyn.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä kasvoi 0,1 miljardilla eurolla 359,2 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 0,4 miljardilla eurolla 1 054,6 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 5,1 miljardilla eurolla 83,6 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 26,1 miljardilla eurolla 365 miljardiin euroon. Keskiviikkona 7.10.2015 erääntyi 72,6 miljardin euron perusrahoitusoperaatio (vastaavien erä 5.1), ja samalla suoritettiin uusi, 70,6 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, jonka maturiteetti on 7 päivää. Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli käytännöllisesti katsottuna nollassa (edellisellä viikolla 0,6 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 171,8 miljardia euroa (edellisellä viikolla 148,3 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 14,2 miljardilla eurolla 656,7 miljardiin euroon. Alla olevassa taulukossa on esitetty erään kuuluvat sijoitukset osto-ohjelmittain. Ne kaikki arvostetaan kirjanpidossa jaksotetun hankintamenon perusteella.

Rahapoliittinen osto-ohjelma Salkun arvo 9.10.2015 Muutos edelliseen viikkoon verrattuna: ostot Muutos edelliseen viikkoon verrattuna: erääntymiset
Ensimmäinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 21,7 miljardia euroa - -0,3 miljardia euroa
Toinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 10,3 miljardia euroa - -0,1 miljardia euroa
Kolmas katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 124,6 miljardia euroa +1,8 miljardia euroa -
Omaisuusvakuudellisten arvopaperien osto-ohjelma 13,4 miljardia euroa +0,2 miljardia euroa -
Julkisen sektorin velkapapereiden osto-ohjelma 358,8 miljardia euroa +12,5 miljardia euroa -
Velkapaperiohjelma 127,9 miljardia euroa - -

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) supistui 1 miljardilla eurolla 472,3 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 348 849 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 288 383 486
  2.1 Saamiset IMF:ltä 78 840 −77
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 209 543 563
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 39 477 −1 516
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 19 925 −1 616
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 19 925 −1 616
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 536 914 −2 625
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 70 556 −1 995
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 466 348 0
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 10 −630
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 135 496 −1 650
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 1 015 943 14 283
  7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 656 749 14 210
  7.2 Muut arvopaperit 359 195 72
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 25 152 0
9 Muut saamiset 222 161 −1 897
Vastaavaa yhteensä 2 632 300 5 465
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 054 634 414
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 644 257 22 494
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 472 295 −987
  2.2 Talletusmahdollisuus 171 805 23 479
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 158 3
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 4 873 −173
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 163 228 −4 387
  5.1 Julkisyhteisöt 83 631 −5 070
  5.2 Muut 79 597 682
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 39 639 −7 699
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 2 038 15
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 4 015 −282
  8.1 Talletukset ja muut velat 4 015 −282
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 59 202 0
10 Muut velat 212 479 −4 918
11 Arvonmuutostilit 350 735 0
12 Pääoma ja rahastot 97 202 1
Vastattavaa yhteensä 2 632 300 5 465
YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle