Otsingu valikud
Home Meedia Suunaviidad Uuringud & vljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Tvimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 9. oktoober 2015

13. oktoober 2015

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

9. oktoobril 2015 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes 0,8 miljardi euro võrra 262,6 miljardi euroni.

USA dollarites likviidsust lisavad operatsioonid

Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
8. oktoober 2015  USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva 143 miljonit USA dollarit 145 miljonit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses alalise vahetustehingute kokkuleppega, mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht suurenes 0,1 miljardi euro võrra 359,2 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede väärtus (kohustuste kirje 1) kasvas 0,4 miljardi euro võrra 1054,6 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 5,1 miljardi euro võrra 83,6 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 26,1 miljardi euro võrra 365 miljardi euroni. Kolmapäeval, 7. oktoobril 2015 möödus 72,6 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni (varade kirje 5.1) tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 70,6 miljardit eurot ja tähtajaga seitse päeva. Laenamise püsivõimaluse (varade kirje 5.5) kasutamine vähenes 0,6 miljardi euro võrra ja seda praktiliselt ei kasutatud ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 171,8 miljardi euro ulatuses (võrreldes 148,3 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 14,2 miljardi euro võrra 656,7 miljardi euroni. Järgmises tabelis on esitatud varade kirje 7.1 üksikasjalik jaotus eri portfellideks. Kõik portfellid on arvepidamises kajastatud amortiseeritud maksumuses.

Rahapoliitika eesmärgil hoitavate väärtpaberite portfellid Kajastatud väärtus seisuga 9. oktoober 2015 Erinevus võrreldes 2. oktoobriga 2015 – ost Erinevus võrreldes 2. oktoobriga 2015 – lunastamine
Tagatud võlakirjade ostukava 1 21,7 miljardit eurot –0,3 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 2 10,3 miljardit eurot –0,1 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 3 124,6 miljardit eurot +1,8 miljardit eurot
Varaga tagatud väärtpaberite ostukava 13,4 miljardit eurot +0,2 miljardit eurot
Avaliku sektori väärtpaberite ostukava 358,8 miljardit eurot +12,5 miljardit eurot
Väärtpaberituruprogramm 127,9 miljardit eurot

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 1 miljardi euro võrra 472,3 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 348 849 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 288 383 486
  2.1 Nõuded RVFle 78 840 −77
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 209 543 563
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 39 477 −1 516
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 19 925 −1 616
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 19 925 −1 616
  4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 536 914 −2 625
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 70 556 −1 995
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 466 348 0
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 10 −630
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 135 496 −1 650
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 1 015 943 14 283
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 656 749 14 210
  7.2 Muud väärtpaberid 359 195 72
8 Valitsussektori võlg eurodes 25 152 0
9 Muud varad 222 161 −1 897
Varad kokku 2 632 300 5 465
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 054 634 414
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 644 257 22 494
  2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 472 295 −987
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 171 805 23 479
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 158 3
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 4 873 −173
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 163 228 −4 387
  5.1 Valitsussektor 83 631 −5 070
  5.2 Muud kohustused 79 597 682
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 39 639 −7 699
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 2 038 15
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 4 015 −282
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 4 015 −282
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 59 202 0
10 Muud kohustused 212 479 −4 918
11 Ümberhindluskontod 350 735 0
12 Kapital ja reservid 97 202 1
Kohustused kokku 2 632 300 5 465