Opțiuni de căutare
Home Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 11 septembrie 2015

15 septembrie 2015

Poziții care nu sunt asociate operațiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 11 septembrie 2015, poziția aur și creanțe în aur (poziția 1 din active) s-a menținut nemodificată.

Poziția netă în valută a Eurosistemului (pozițiile 2 și 3 din active minus pozițiile 7, 8 și 9 din pasive) a rămas practic nemodificată la valoarea de 264,3 miliarde EUR.

Operațiuni de furnizare de lichiditate în dolari SUA

Data valutei Tipul operațiunii Suma scadentă Suma nouă
10 septembrie 2015  operațiune reversibilă de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadența la 7 zile 136 de milioane USD 141 de milioane USD

Operațiunile de furnizare de lichiditate menționate mai sus au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului de swap permanent pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.2 din active), au consemnat o reducere de 1,3 miliarde EUR, până la 358,3 miliarde EUR. Bancnotele în circulație (poziția 1 din pasive) au scăzut cu 1,2 miliarde EUR, până la 1 053,9 miliarde EUR. Angajamentele față de administrațiile publice (poziția 5.1 din pasive) s-au majorat cu 8,4 miliarde EUR, până la 58,1 miliarde EUR.

Poziții asociate operațiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituțiilor de credit (poziția 5 din active minus pozițiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 și 4 din pasive) a crescut cu 6,9 miliarde EUR, până la 367,1 miliarde EUR. Miercuri, 9 septembrie 2015, o operațiune principală de refinanțare (poziția 5.1 din active) în valoare de 71 de miliarde EUR a ajuns la scadență, iar o nouă operațiune în valoare de 70,9 miliarde EUR, cu scadența la șapte zile, a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziția 5.5 din active) a rămas practic nemodificat, la nivelul de 0,1 miliarde EUR, în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziția 2.2 din pasive) s-a cifrat la 159,9 miliarde EUR (în săptămâna precedentă nivelul a fost de 167 de miliarde EUR).

Titlurile Eurosistemului deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.1 din active) au sporit cu 17,3 miliarde EUR, până la 602,8 miliarde EUR. Tabelul de mai jos prezintă repartizarea detaliată a poziției 7.1 din active pe diferitele portofolii. Toate portofoliile sunt evidențiate la cost amortizat.

Portofoliile de titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară Valoarea raportată la 11 septembrie 2015 Modificări față de 4 septembrie 2015 – achiziții Modificări față de 4 septembrie 2015 – răscumpărări
Primul program de achiziționare de obligațiuni garantate 22,3 miliarde EUR - -
Al doilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 10,5 miliarde EUR - -
Al treilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 116,1 miliarde EUR +3,9 miliarde EUR -
Programul de achiziționare de titluri garantate cu active 11,9 miliarde EUR +0,4 miliarde EUR -
Programul de achiziționare de titluri emise de sectorul public 314,4 miliarde EUR +13 miliarde EUR -
Programul destinat piețelor titlurilor de valoare 127,6 miliarde EUR - -

Conturile curente ale instituțiilor de credit din zona euro

În urma tuturor operațiunilor derulate, poziția conturi curente ale instituțiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziția 2.1 din pasive) a înregistrat o creștere de 16,8 miliarde EUR, până la 466,5 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 364 458 0
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 288 762 −787
  2.1 Creanţe asupra FMI 79 125 −3
  2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 209 638 −784
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 41 952 1 279
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 21 137 1 665
  4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 21 137 1 665
  4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 527 197 −158
  5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 70 909 −131
  5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 456 227 0
  5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 61 −27
  5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 0 0
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 134 090 3 548
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 961 084 15 946
  7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 602 827 17 234
  7.2 Alte titluri 358 257 −1 288
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 25 177 0
9 Alte active 223 423 −2 523
Total active 2 587 280 18 969
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 1 053 902 −1 162
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 626 523 9 711
  2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 466 471 16 791
  2.2 Facilitatea de depozit 159 910 −7 087
  2.3 Depozite pe termen fix 0 0
  2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 142 7
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 4 849 201
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 125 196 8 901
  5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 58 110 8 421
  5.2 Alte angajamente 67 086 480
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 33 577 −1 125
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 2 165 −129
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 4 758 651
  8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 4 758 651
  8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 59 456 0
10 Alte pasive 212 231 1 921
11 Conturi de reevaluare 367 423 0
12 Capital şi rezerve 97 201 0
Total pasive 2 587 280 18 969
CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media