Paieškos galimybės
Home Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2015 m. rugsėjo 11 d.

2015 m. rugsėjo 15 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2015 m. rugsėjo 11 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepasikeitė.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) iš esmės nesikeitė ir buvo 264,3 mlrd. eurų.

Likvidumo didinimo JAV doleriais operacijos

Vertės data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2015 m. rugsėjo 10 d.  7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 136 mln. JAV dolerių 141 mln. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinio rezervo sistemos nuolatinį susitarimą dėl valiutų apsikeitimo.

Eurosistemos vertybinių popierių, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius, (7.2 straipsnis turto dalyje) vertė sumažėjo 1,3 mlrd. eurų – iki 358,3 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 1,2 mlrd. eurų – iki 1 053,9 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 8,4 mlrd. eurų – iki 58,1 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 6,9 mlrd. eurų – iki 367,1 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2015 m. rugsėjo 9 d., baigėsi 71 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos (5.1 straipsnis turto dalyje) terminas ir buvo atlikta nauja septynių dienų trukmės 70,9 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) iš esmės nesikeitė ir buvo 0,1 mlrd. eurų, o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 159,9 mlrd. eurų (palyginti su 167 mlrd. eurų užpraeitą savaitę).

Eurosistemos vertybinių popierių, laikomų pinigų politikos tikslais, (7.1 straipsnis turto dalyje) vertė padidėjo 17,3 mlrd. eurų – iki 602,8 mlrd. eurų. Toliau pateiktoje lentelėje 7.1 straipsnis turto dalyje išskaidytas į atskirus portfelius. Visi portfeliai apskaitoje parodomi amortizuota verte.

Pinigų politikos tikslais laikomų vertybinių popierių portfeliai Vertė 2015 m. rugsėjo 11 d. Skirtumas, palyginti su 2015 m. rugsėjo 4 d. – pirkimas Skirtumas, palyginti su 2015 m. rugsėjo 4 d. – išpirkimas
Pirmoji padengtų obligacijų pirkimo programa 22,3 mlrd. eurų
Antroji padengtų obligacijų pirkimo programa 10,5 mlrd. eurų
Trečioji padengtų obligacijų pirkimo programa 116,1 mlrd. eurų +3,9 mlrd. eurų
Turtu užtikrintų vertybinių popierių pirkimo programa 11,9 mlrd. eurų +0,4 mlrd. eurų
Viešojo sektoriaus vertybinių popierių pirkimo programa 314,4 mlrd. eurų +13 mlrd. eurų
Vertybinių popierių rinkų programa 127,6 mlrd. eurų

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 16,8 mlrd. eurų – iki 466,5 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 364 458 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 288 762 −787
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 79 125 −3
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 209 638 −784
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 41 952 1 279
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 21 137 1 665
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 21 137 1 665
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 527 197 −158
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 70 909 −131
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 456 227 0
  5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimo galimybė 61 −27
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 134 090 3 548
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 961 084 15 946
  7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 602 827 17 234
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 358 257 −1 288
8 Valdžios skola eurais 25 177 0
9 Kitas turtas 223 423 −2 523
Visas turtas 2 587 280 18 969
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 053 902 −1 162
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 626 523 9 711
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 466 471 16 791
  2.2 Indėlių galimybė 159 910 −7 087
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 142 7
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 4 849 201
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 125 196 8 901
  5.1 Valdžiai 58 110 8 421
  5.2 Kiti įsipareigojimai 67 086 480
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 33 577 −1 125
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 2 165 −129
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 4 758 651
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 4 758 651
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 59 456 0
10 Kiti įsipareigojimai 212 231 1 921
11 Perkainojimo sąskaitos 367 423 0
12 Kapitalas ir rezervai 97 201 0
Visi įsipareigojimai 2 587 280 18 969