Keresési lehetőségek
Home Média Kisokos Kutatás, publikációk Statisztika Monetáris politika Az euro Fizetésforgalom, piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2015. szeptember 11.

2015. szeptember 15.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2015. szeptember 11-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) gyakorlatilag nem változott, 264,3 milliárd euro maradt.

USA-dollárban denominált likviditási műveletek

Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2015. szeptember 10.  7 napos, USD-alapú likviditásbővítő penziós ügylet 136 millió USD 141 millió USD

Az eurorendszer a fenti likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Federal Reserve System) kötött, határozatlan idejű cseremegállapodása alapján végezte.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 1,3 milliárd euróval, 358,3 milliárd euróra csökkent. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 1,2 milliárd euróval, 1053,9 milliárd euróra csökkent. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 8,4 milliárd euróval, 58,1 milliárd euróra nőtt.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hitelállománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 6,9 milliárd euróval, 367,1 milliárd euróra emelkedett. 2015. szeptember 9-én, szerdán lejárt egy 71 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet (eszközoldal, 5.1 tétel), és újabb kihelyezésre került sor 70,9 milliárd euro értékben, hétnapos lejárattal.

Az aktív oldali rendelkezésre állást (eszközoldal, 5.5 tétel) gyakorlatilag az előző hetivel azonos, 0,1 milliárd euro értékben vették igénybe, míg a betéti rendelkezésre állás (forrásoldal, 2.2 tétel) igénybevétele 159,9 milliárd eurót tett ki (szemben az előző heti 167 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 17,3 milliárd euróval 602,8 milliárd euróra emelkedett. Az alábbi táblázat részletes bontásban mutatja az eszközoldali 7.1 tétel különféle portfóliók közötti megoszlását. Az összes portfóliót amortizált bekerülési értéken mutatják ki.

Monetáris politikai értékpapír-portfólió Közölt érték 2015. szeptember 11-én Változás 2015. szeptember 4-éhez képest – vétel Változás 2015. szeptember 4-éhez képest – visszavásárlás
1. fedezett kötvényvásárlási program 22,3 milliárd EUR - -
2. fedezett kötvényvásárlási program 10,5 milliárd EUR - -
3. fedezett kötvényvásárlási program 116,1 milliárd EUR + 3,9 milliárd EUR -
Eszközfedezetű értékpapír-vásárlási (ABS) program 11,9 milliárd EUR + 0,4 milliárd EUR -
Állami szektort érintő vásárlási program 314,4 milliárd EUR + 13 milliárd EUR -
Értékpapír-piaci program 127,6 milliárd EUR - -

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 16,8 milliárd euróval, 466,5 milliárd euróra emelkedett.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 364 458 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 288 762 −787
  2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 79 125 −3
  2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 209 638 −784
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 41 952 1 279
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 21 137 1 665
  4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 21 137 1 665
  4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 527 197 −158
  5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 70 909 −131
  5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 456 227 0
  5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
  5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
  5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 61 −27
  5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 134 090 3 548
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 961 084 15 946
  7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 602 827 17 234
  7.2 Egyéb értékpapírok 358 257 −1 288
8 Euróban denominált államadósság 25 177 0
9 Egyéb eszközök 223 423 −2 523
Eszközök összesen 2 587 280 18 969
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 1 053 902 −1 162
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 626 523 9 711
  2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 466 471 16 791
  2.2 Betéti rendelkezésre állás 159 910 −7 087
  2.3 Lekötött betétek 0 0
  2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
  2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 142 7
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 4 849 201
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 125 196 8 901
  5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 58 110 8 421
  5.2 Egyéb kötelezettségek 67 086 480
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 33 577 −1 125
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 2 165 −129
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 4 758 651
  8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 4 758 651
  8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 59 456 0
10 Egyéb kötelezettségek 212 231 1 921
11 Átértékelési számlák 367 423 0
12 Saját tőke 97 201 0
Források összesen 2 587 280 18 969
KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok