Mogućnosti pretraživanja
Home Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava na dan 11. rujna 2015.

15. rujna 2015.

Stavke koje nisu u vezi s operacijama monetarne politike

U tjednu koji je završio 11. rujna 2015. stanje zlata i potraživanja u zlatu (stavka 1. imovine) ostalo je nepromijenjeno.

Neto stanje Eurosustava u stranoj valuti (stavke 2. i 3. imovine umanjene za stavke 7., 8. i 9. obveza) ostalo je gotovo nepromijenjeno na 264,3 mlrd. EUR.

Operacije upravljanja likvidnošću u američkim dolarima

Datum valute Vrsta transakcije Iznos dospijeća Novi iznos
10. rujna 2015.  7-dnevna obratna transakcija za puštanje likvidnosti u američkim dolarima 136 mil. USD 141 mil. USD

Transakcije za puštanje likvidnosti Eurosustav je provodio na temelju stalnog dogovora o razmjeni između Europske središnje banke i središnje banke SAD-a.

Držanja Eurosustava u utrživim vrijednosnim papirima osim onih koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.2. imovine) smanjila su se za 1,3 mlrd. EUR na 358,3 mlrd. EUR. Vrijednost novčanica u optjecaju (stavka 1. obveza) smanjila se za 1,2 mlrd. EUR na 1.053,9 mrld. EUR. Obveze prema općoj državi (stavka 5.1. obveza) povećale su se za 8,4 mlrd. EUR na 58,1 mlrd. EUR.

Stavke u vezi s operacijama monetarne politike

Neto krediti Eurosustava kreditnim institucijama (stavka 5. imovine umanjena za stavke 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. i 4. obveza) povećali su se za 6,9 mlrd. EUR na 367,1 mlrd. EUR. U srijedu, 9. rujna 2015., dospjela je glavna operacija refinanciranja (stavka 5.1. imovine) u visini 71 mlrd. EUR, a namirena je nova u visini 70,9 mlrd. EUR s rokom dospijeća od sedam dana.

Uporaba stalno raspoložive mogućnosti granične posudbe od središnje banke (stavka 5.5. imovine) ostala je gotovo nepromijenjena na razini 0,1 mlrd. EUR, dok je uporaba stalno raspoložive mogućnosti deponiranja kod središnje banke (stavka 2.2. obveza) iznosila 159,9 mlrd. EUR (u odnosu na 167 mlrd. EUR prethodnog tjedna).

Držanja Eurosustava u vrijednosnim papirima koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.1. imovine) povećala su se za 17,3 mlrd. EUR na 602,8 mlrd. EUR. Detaljan pregled stavke 7.1. imovine po različitim portfeljima nalazi se u donjoj tablici. Svi se portfelji vode po amortiziranom trošku.

Portfelji vrijednosnih papira za potrebe monetarne politike Vrijednost na dan 11. rujna 2015. Razlika u odnosu na 4. rujna 2015. – kupljeno Razlika u odnosu na 4. rujna 2015. – dospjelo
Prvi program kupnje pokrivenih obveznica 22,3 mlrd. EUR
Drugi program kupnje pokrivenih obveznica 10,5 mlrd. EUR
Treći program kupnje pokrivenih obveznica 116,1 mlrd. EUR +3,9 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira osiguranih imovinom 11,9 mlrd. EUR +0,4 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira javnog sektora 314,4 mlrd. EUR +13 mlrd. EUR
Program za tržišta vrijednosnih papira 127,6 mlrd. EUR

Tekući računi kreditnih institucija europodručja

Zbog svih se transakcija stanje tekućih računa kreditnih institucija kod Eurosustava (stavka 2.1. obveza) povećalo za 16,8 mlrd. EUR na 466,5 mlrd. EUR.

Imovina (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 364 458 0
2 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u stranoj valuti 288 762 −787
  2.1 Potraživanja od Međunarodnoga monetarnog fonda (MMF) 79 125 −3
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 209 638 −784
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 41 952 1 279
4 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u eurima 21 137 1 665
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 21 137 1 665
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama iz europodručja, vezani uz operacije monetarne politike, nominirani u eurima 527 197 −158
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 70 909 −131
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 456 227 0
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 61 −27
  5.6 Krediti vezani uz poziv na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija iz europodručja, nominirana u eurima 134 090 3 548
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 961 084 15 946
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 602 827 17 234
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 358 257 −1 288
8 Dug opće države nominiran u eurima 25 177 0
9 Ostala imovina 223 423 −2 523
Ukupno imovina 2 587 280 18 969
Obveze (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 053 902 −1 162
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja vezane uz operacije monetarne politike, nominirane u eurima 626 523 9 711
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav obveznih pričuva) 466 471 16 791
  2.2 Novčani depoziti 159 910 −7 087
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti vezani uz poziv na uplatu marže 142 7
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama iz europodručja, nominirane u eurima 4 849 201
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja, nominirane u eurima 125 196 8 901
  5.1 Opća država 58 110 8 421
  5.2 Ostale obveze 67 086 480
6 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u eurima 33 577 −1 125
7 Obveze prema rezidentima europodručja, nominirane u stranoj valuti 2 165 −129
8 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u stranoj valuti 4 758 651
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 4 758 651
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 59 456 0
10 Ostale obveze 212 231 1 921
11 Računi revalorizacije 367 423 0
12 Kapital i pričuve 97 201 0
Ukupno obveze 2 587 280 18 969