Hakuehdot
Home Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisu Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:ss
Ehdotukset
Lajitteluperuste

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 11.9.2015

15.9.2015

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 11.9.2015 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) pysyi käytännössä ennallaan 264,3 miljardina eurona.

Yhdysvaltain dollarin määräiset likviditeettiä lisäävät operaatiot

Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
10.9.2015  Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (7 päivää) 136 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria 141 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyivät Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin väliseen pysyvään swapjärjestelyyn.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä pieneni 1,3 miljardilla eurolla 358,3 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä supistui 1,2 miljardilla eurolla 1 053,9 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 8,4 miljardilla eurolla 58,1 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 6,9 miljardilla eurolla 367,1 miljardiin euroon. Keskiviikkona 9.9.2015 erääntyi 71 miljardin euron perusrahoitusoperaatio (vastaavien erä 5.1), ja samalla suoritettiin uusi, 70,9 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, jonka maturiteetti on 7 päivää.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,1 miljardia euroa (eli pysyi käytännöllisesti katsottuna ennallaan) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 159,9 miljardia euroa (edellisellä viikolla 167 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 17,3 miljardilla eurolla 602,8 miljardiin euroon. Alla olevassa taulukossa on esitetty erään kuuluvat sijoitukset osto-ohjelmittain. Ne kaikki arvostetaan kirjanpidossa jaksotetun hankintamenon perusteella.

Rahapoliittinen osto-ohjelma Salkun arvo 11.9.2015 Muutos edelliseen viikkoon verrattuna: ostot Muutos edelliseen viikkoon verrattuna: erääntymiset
Ensimmäinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 22,3 miljardia euroa - -
Toinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 10,5 miljardia euroa - -
Kolmas katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 116,1 miljardia euroa +3,9 miljardia euroa -
Omaisuusvakuudellisten arvopaperien osto-ohjelma 11,9 miljardia euroa +0,4 miljardia euroa -
Julkisen sektorin velkapapereiden osto-ohjelma 314,4 miljardia euroa +13 miljardia euroa -
Velkapaperiohjelma 127,6 miljardia euroa - -

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 16,8 miljardilla eurolla 466,5 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 364 458 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 288 762 −787
  2.1 Saamiset IMF:ltä 79 125 −3
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 209 638 −784
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 41 952 1 279
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 21 137 1 665
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 21 137 1 665
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 527 197 −158
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 70 909 −131
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 456 227 0
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 61 −27
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 134 090 3 548
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 961 084 15 946
  7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 602 827 17 234
  7.2 Muut arvopaperit 358 257 −1 288
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 25 177 0
9 Muut saamiset 223 423 −2 523
Vastaavaa yhteensä 2 587 280 18 969
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 053 902 −1 162
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 626 523 9 711
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 466 471 16 791
  2.2 Talletusmahdollisuus 159 910 −7 087
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 142 7
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 4 849 201
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 125 196 8 901
  5.1 Julkisyhteisöt 58 110 8 421
  5.2 Muut 67 086 480
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 33 577 −1 125
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 2 165 −129
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 4 758 651
  8.1 Talletukset ja muut velat 4 758 651
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 59 456 0
10 Muut velat 212 231 1 921
11 Arvonmuutostilit 367 423 0
12 Pääoma ja rahastot 97 201 0
Vastattavaa yhteensä 2 587 280 18 969
YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle