Otsingu valikud
Home Meedia Suunaviidad Uuringud & vljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Tvimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 11. september 2015

15. september 2015

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

11. septembril 2015 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) püsis praktiliselt muutumatuna 264,3 miljardi euro tasemel.

USA dollarites likviidsust lisavad operatsioonid

Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
10. september 2015  USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva 136 miljonit USA dollarit 141 miljonit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses alalise vahetustehingute kokkuleppega, mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht vähenes 1,3 miljardi euro võrra 358,3 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede (kohustuste kirje 1) väärtus vähenes 1,2 miljardi euro võrra 1053,9 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 8,4 miljardi euro võrra 58,1 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 6,9 miljardi euro võrra 367,1 miljardi euroni. Kolmapäeval, 9. septembril 2015 möödus 71 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni (varade kirje 5.1) tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 70,9 miljardit eurot ja tähtajaga seitse päeva.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati praktiliselt samas mahus ehk 0,1 miljardi euro ulatuses ja hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 159,9 miljardi euro ulatuses (võrreldes 167 miljardiga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 17,3 miljardi euro võrra 602,8 miljardi euroni. Järgmises tabelis on esitatud varade kirje 7.1 üksikasjalik jaotus eri portfellideks. Kõik portfellid on arvepidamises kajastatud amortiseeritud maksumuses.

Rahapoliitika eesmärgil hoitavate väärtpaberite portfellid Kajastatud väärtus seisuga 11. september 2015 Erinevus võrreldes 4. septembriga 2015 – ost Erinevus võrreldes 4. septembriga 2015 – lunastamine
Tagatud võlakirjade ostukava 1 22,3 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 2 10,5 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 3 116,1 miljardit eurot +3,9 miljardit eurot
Varaga tagatud väärtpaberite ostukava 11,9 miljardit eurot +0,4 miljardit eurot
Avaliku sektori väärtpaberite ostukava 314,4 miljardit eurot +13 miljardit eurot
Väärtpaberituruprogramm 127,6 miljardit eurot

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel kasvasid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 16,8 miljardi euro võrra 466,5 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 364 458 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 288 762 −787
  2.1 Nõuded RVFle 79 125 −3
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 209 638 −784
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 41 952 1 279
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 21 137 1 665
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 21 137 1 665
  4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 527 197 −158
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 70 909 −131
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 456 227 0
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 61 −27
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 134 090 3 548
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 961 084 15 946
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 602 827 17 234
  7.2 Muud väärtpaberid 358 257 −1 288
8 Valitsussektori võlg eurodes 25 177 0
9 Muud varad 223 423 −2 523
Varad kokku 2 587 280 18 969
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 053 902 −1 162
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 626 523 9 711
  2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 466 471 16 791
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 159 910 −7 087
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 142 7
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 4 849 201
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 125 196 8 901
  5.1 Valitsussektor 58 110 8 421
  5.2 Muud kohustused 67 086 480
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 33 577 −1 125
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 2 165 −129
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 4 758 651
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 4 758 651
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 59 456 0
10 Muud kohustused 212 231 1 921
11 Ümberhindluskontod 367 423 0
12 Kapital ja reservid 97 201 0
Kohustused kokku 2 587 280 18 969
KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid