Menu

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 4 septembrie 2015

8 septembrie 2015

Poziții care nu sunt asociate operațiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 4 septembrie 2015, poziția aur și creanțe în aur (poziția 1 din active) s-a menținut nemodificată.

Poziția netă în valută a Eurosistemului (pozițiile 2 și 3 din active minus pozițiile 7, 8 și 9 din pasive) a consemnat o creștere de 0,2 miliarde EUR, până la 264,4 miliarde EUR, pe seama operațiunilor cu clientela și a celor de portofoliu, precum și a operațiunilor de furnizare de lichiditate în dolari SUA (a se vedea mai jos).

Operațiuni de furnizare de lichiditate în dolari SUA

Data valutei Tipul operațiunii Suma scadentă Suma nouă
3 septembrie 2015  operațiune reversibilă de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadența la 7 zile 135 de milioane USD 136 de milioane USD

Operațiunile de furnizare de lichiditate au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului de swap permanent pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.2 din active), au sporit cu 0,3 miliarde EUR, până la 359,5 miliarde EUR. Bancnotele în circulație (poziția 1 din pasive) au consemnat o majorare de 1 miliard EUR, până la 1 055,1 miliarde EUR. Angajamentele față de administrațiile publice (poziția 5.1 din pasive) s-au diminuat cu 17,3 miliarde EUR, până la 49,7 miliarde EUR.

Poziții asociate operațiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituțiilor de credit (poziția 5 din active minus pozițiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 și 4 din pasive) a înregistrat o scădere de 13,7 miliarde EUR, până la 360,2 miliarde EUR. Miercuri, 2 septembrie 2015, o operațiune principală de refinanțare (poziția 5.1 din active) în valoare de 70,1 miliarde EUR a ajuns la scadență, iar o nouă operațiune în valoare de 71 de miliarde EUR, cu scadența la șapte zile, a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziția 5.5 din active) s-a situat la 0,1 miliarde EUR (față de 2,2 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziția 2.2 din pasive) s-a cifrat la 167 de miliarde EUR (în săptămâna precedentă nivelul a fost de 154,4 miliarde EUR).

Titlurile Eurosistemului deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.1 din active) au sporit cu 13,2 miliarde EUR, până la 585,6 miliarde EUR. Tabelul de mai jos prezintă repartizarea detaliată a poziției 7.1 din active pe diferitele portofolii. Toate portofoliile sunt evidențiate la cost amortizat.

Portofoliile de titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară Valoarea raportată la 4 septembrie 2015 Modificări față de 28 august 2015 – achiziții Modificări față de 28 august 2015 – răscumpărări
Primul program de achiziționare de obligațiuni garantate 22,3 miliarde EUR - -0,2 miliarde EUR
Al doilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 10,5 miliarde EUR - -
Al treilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 112,2 miliarde EUR +1,1 miliarde EUR -
Programul de achiziționare de titluri garantate cu active 11,5 miliarde EUR +0,4 miliarde EUR -
Programul de achiziționare de titluri emise de sectorul public 301,4 miliarde EUR +11,9 miliarde EUR -
Programul destinat piețelor titlurilor de valoare 127,6 miliarde EUR - -

Conturile curente ale instituțiilor de credit din zona euro

În urma tuturor operațiunilor efectuate, poziția conturi curente ale instituțiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziția 2.1 din pasive) a înregistrat o creștere de 11,2 miliarde EUR, până la 449,7 miliarde EUR.

Corecție la situația financiară săptămânală consolidată publicată la 1 septembrie 2015

În ceea ce privește situația financiară săptămânală consolidată la nivelul Eurosistemului din data de 28 august 2015 (publicată la 1 septembrie 2015), trebuie notat faptul că la alte active (poziția 9 din active) ar fi trebuit evidențiat un sold de 228 196 de milioane EUR, în loc de 227 346 de milioane EUR, iar la bancnote în circulație (poziția 1 din pasive) ar fi trebuit consemnată valoarea de 1 054 084 de milioane EUR, în loc de 1 053 233 de milioane EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 364 457 0
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 289 550 32
  2.1 Creanţe asupra FMI 79 128 −78
  2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 210 422 111
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 40 674 −304
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 19 472 138
  4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 19 472 138
  4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 527 355 −1 113
  5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 71 040 960
  5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 456 227 0
  5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 88 −2 073
  5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 0 0
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 130 543 −1 304
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 945 138 13 480
  7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 585 593 13 162
  7.2 Alte titluri 359 545 318
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 25 177 0
9 Alte active 225 946 −2 250
Total active 2 568 311 8 679
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 1 055 064 981
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 616 812 23 789
  2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 449 680 11 175
  2.2 Facilitatea de depozit 166 997 12 611
  2.3 Depozite pe termen fix 0 0
  2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 135 3
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 4 648 −125
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 116 295 −15 933
  5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 49 689 −17 288
  5.2 Alte angajamente 66 606 1 355
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 34 702 769
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 2 293 −64
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 4 107 −443
  8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 4 107 −443
  8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 59 456 0
10 Alte pasive 210 310 −294
11 Conturi de reevaluare 367 423 0
12 Capital şi rezerve 97 201 0
Total pasive 2 568 311 8 679

Contacte media