Menu

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2015. szeptember 4.

2015. szeptember 8.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2015. szeptember 4-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek, valamint USA-dollárban denominált likviditásbővítő műveletek miatt 0,2 milliárd euróval 264,4 milliárd euróra emelkedett (lásd alább).

USA-dollárban denominált likviditási műveletek

Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2015. szeptember 3.  7 napos, USD-alapú likviditásbővítő penziós ügylet 135 millió USD 136 millió USD

Az eurorendszer a likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Federal Reserve System) kötött, határozatlan idejű cseremegállapodása alapján végezte.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 0,3 milliárd euróval, 359,5 milliárd euróra emelkedett. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 1 milliárd euróval, 1055,1 milliárd euróra nőtt. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 17,3 milliárd euróval csökkent, 49,7 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 13,7 milliárd euróval csökkent, 360,2 milliárd euróra. 2015. szeptember 2-án, szerdán lejárt egy 70,1 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet (eszközoldal, 5.1 tétel), és újabb kihelyezésre került sor 71 milliárd euro értékben, hétnapos lejárattal.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevételére 0,1 milliárd euro értékben került sor (szemben az előző heti 2,2 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 167 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 154,4 milliárd eurós felhasználással).

Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 13,2 milliárd euróval 585,6 milliárd euróra emelkedett. Az alábbi táblázat részletes bontásban mutatja az eszközoldali 7.1 tétel különféle portfóliók közötti megoszlását. Az összes portfóliót amortizált bekerülési értéken mutatják ki.

Monetáris politikai értékpapír-portfólió Közölt érték 2015. szeptember 4-én Változás 2015. augusztus 28-ához képest – vétel Változás 2015. augusztus 28-ához képest – visszavásárlás
1. fedezett kötvényvásárlási program 22,3 milliárd EUR - - 0,2 milliárd EUR
2. fedezett kötvényvásárlási program 10,5 milliárd EUR - -
3. fedezett kötvényvásárlási program 112,2 milliárd EUR + 1,1 milliárd EUR -
Eszközfedezetű értékpapír-vásárlási (ABS) program 11,5 milliárd EUR + 0,4 milliárd EUR -
Állami szektort érintő vásárlási program 301,4 milliárd EUR + 11,9 milliárd EUR -
Értékpapír-piaci program 127,6 milliárd EUR - -

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 11,2 milliárd euróval, 449,7 milliárd euróra emelkedett.

Helyesbítés a 2015. szeptember 1-jén közzétett heti pénzügyi kimutatáshoz

Az eurorendszer 2015. augusztus 28-ra vonatkozó (2015. szeptember 1-jén közzétett) összevont heti pénzügyi kimutatásával kapcsolatban megjegyzendő, hogy az egyéb eszközök soron (eszközoldal, 9. tétel) 227 346 millió euro helyett 228 196 millió eurót, a forgalomban lévő bankjegyek soron (forrásoldal, 1 tétel) pedig 1 053 233 millió euro helyett 1 054 084 millió eurót kellett volna feltüntetni.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 364 457 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 289 550 32
  2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 79 128 −78
  2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 210 422 111
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 40 674 −304
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 19 472 138
  4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 19 472 138
  4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 527 355 −1 113
  5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 71 040 960
  5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 456 227 0
  5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
  5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
  5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 88 −2 073
  5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 130 543 −1 304
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 945 138 13 480
  7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 585 593 13 162
  7.2 Egyéb értékpapírok 359 545 318
8 Euróban denominált államadósság 25 177 0
9 Egyéb eszközök 225 946 −2 250
Eszközök összesen 2 568 311 8 679
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 1 055 064 981
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 616 812 23 789
  2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 449 680 11 175
  2.2 Betéti rendelkezésre állás 166 997 12 611
  2.3 Lekötött betétek 0 0
  2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
  2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 135 3
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 4 648 −125
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 116 295 −15 933
  5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 49 689 −17 288
  5.2 Egyéb kötelezettségek 66 606 1 355
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 34 702 769
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 2 293 −64
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 4 107 −443
  8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 4 107 −443
  8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 59 456 0
10 Egyéb kötelezettségek 210 310 −294
11 Átértékelési számlák 367 423 0
12 Saját tőke 97 201 0
Források összesen 2 568 311 8 679

Médiakapcsolatok