Menu

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 21 august 2015

25 august 2015

Poziții care nu sunt asociate operațiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 21 august 2015, poziția aur și creanțe în aur (poziția 1 din active) s-a menținut nemodificată.

Poziția netă în valută a Eurosistemului (pozițiile 2 și 3 din active minus pozițiile 7, 8 și 9 din pasive) a consemnat o creștere de 0,5 miliarde EUR, până la 262,8 miliarde EUR, pe seama operațiunilor cu clientela și a celor de portofoliu, precum și a operațiunilor de furnizare de lichiditate în dolari SUA (a se vedea mai jos).

Operațiuni de furnizare de lichiditate în dolari SUA

Data valutei Tipul operațiunii Suma scadentă Suma nouă
20 august 2015  operațiune reversibilă de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadența la 7 zile 132 de milioane USD 132 de milioane USD

Operațiunile de furnizare de lichiditate au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului de swap permanent pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.2 din active), au scăzut cu 0,9 miliarde EUR, până la 358,2 miliarde EUR. Bancnotele în circulație (poziția 1 din pasive) au consemnat o diminuare de 4,3 miliarde EUR, până la 1 054,5 miliarde EUR. Angajamentele față de administrațiile publice (poziția 5.1 din pasive) s-au redus cu 2,6 miliarde EUR, până la 50,1 miliarde EUR.

Poziții asociate operațiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituțiilor de credit (poziția 5 din active minus pozițiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 și 4 din pasive) a înregistrat o scădere de 15,7 miliarde EUR, până la 363,9 miliarde EUR. Miercuri, 19 august 2015, o operațiune principală de refinanțare (poziția 5.1 din active) în valoare de 69,7 miliarde EUR a ajuns la scadență, iar o nouă operațiune în valoare de 69,6 miliarde EUR, cu scadența la șapte zile, a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziția 5.5 din active) s-a situat la 0,1 miliarde EUR (față de 0,8 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziția 2.2 din pasive) s-a cifrat la 169,1 miliarde EUR (în săptămâna precedentă nivelul a fost de 154,2 miliarde EUR).

Titlurile Eurosistemului deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.1 din active) au sporit cu 8 miliarde EUR, până la 560,8 miliarde EUR. Tabelul de mai jos prezintă repartizarea detaliată a poziției 7.1 din active pe diferitele portofolii. Toate portofoliile sunt evidențiate la cost amortizat.

Portofoliile de titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară Valoarea raportată la 21 august 2015 Modificări față de 14 august 2015 – achiziții Modificări față de 14 august 2015 – răscumpărări
Primul program de achiziționare de obligațiuni garantate 22,5 miliarde EUR - -
Al doilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 10,6 miliarde EUR - -0,2 miliarde EUR
Al treilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 109,2 miliarde EUR +1,3 miliarde EUR -0,2 miliarde EUR
Programul de achiziționare de titluri garantate cu active 11,2 miliarde EUR +0,3 miliarde EUR -
Programul de achiziționare de titluri emise de sectorul public 279,8 miliarde EUR +9,9 miliarde EUR -
Programul destinat piețelor titlurilor de valoare 127,6 miliarde EUR - -3,0 miliarde EUR

Conturile curente ale instituțiilor de credit din zona euro

În urma tuturor operațiunilor derulate, poziția conturi curente ale instituțiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziția 2.1 din pasive) a înregistrat o creștere de 4,6 miliarde EUR, până la 428,6 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 364 458 0
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 292 265 2 035
  2.1 Creanţe asupra FMI 79 207 73
  2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 213 058 1 962
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 36 908 −2 226
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 19 436 −259
  4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 19 436 −259
  4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 533 190 −825
  5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 69 563 −111
  5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 463 525 0
  5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 101 −714
  5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 0 0
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 129 959 −3 391
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 919 015 7 127
  7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 560 849 8 032
  7.2 Alte titluri 358 166 −905
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 25 177 0
9 Alte active 228 847 4 847
Total active 2 549 254 7 307
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 1 054 526 −4 322
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 597 880 19 548
  2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 428 592 4 629
  2.2 Facilitatea de depozit 169 139 14 913
  2.3 Depozite pe termen fix 0 0
  2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 149 6
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 5 189 −293
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 116 942 −4 973
  5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 50 147 −2 629
  5.2 Alte angajamente 66 795 −2 344
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 34 961 −5 790
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 2 353 −39
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 4 548 −630
  8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 4 548 −630
  8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 59 456 0
10 Alte pasive 207 583 3 806
11 Conturi de reevaluare 367 423 0
12 Capital şi rezerve 98 394 0
Total pasive 2 549 254 7 307

Contacte media