Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2015 m. rugpjūčio 21 d.

2015 m. rugpjūčio 25 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2015 m. rugpjūčio 21 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepasikeitė.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,5 mlrd. eurų – iki 262,8 mlrd. eurų dėl sandorių su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu, taip pat dėl likvidumo didinimo JAV doleriais operacijų (žr. toliau).

Likvidumo didinimo JAV doleriais operacijos

Vertės data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2015 m. rugpjūčio 20 d.   7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 132 mln. JAV dolerių 132 mln. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinio rezervo sistemos nuolatinį susitarimą dėl valiutų apsikeitimo.

Eurosistemos vertybinių popierių, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius, (7.2 straipsnis turto dalyje) vertė sumažėjo 0,9 mlrd. eurų – iki 358,2 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 4,3 mlrd. eurų – iki 1 054,5 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 2,6 mlrd. eurų – iki 50,1 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 15,7 mlrd. eurų – iki 363,9 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2015 m. rugpjūčio 19 d., baigėsi 69,7 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos (5.1 straipsnis turto dalyje) terminas ir buvo atlikta nauja septynių dienų trukmės 69,6 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,1 mlrd. eurų (palyginti su 0,8 mlrd. eurų užpraeitą savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 169,1 mlrd. eurų (palyginti su 154,2 mlrd. eurų užpraeitą savaitę).

Eurosistemos vertybinių popierių, laikomų pinigų politikos tikslais, (7.1 straipsnis turto dalyje) vertė padidėjo 8 mlrd. eurų – iki 560,8 mlrd. eurų. Toliau pateiktoje lentelėje 7.1 straipsnis turto dalyje išskaidytas į atskirus portfelius. Visi portfeliai apskaitoje parodomi amortizuota verte.

Pinigų politikos tikslais laikomų vertybinių popierių portfeliai Vertė 2015 m. rugpjūčio 21 d. Skirtumas, palyginti su 2015 m. rugpjūčio 14 d. – pirkimas Skirtumas, palyginti su 2015 m. rugpjūčio 14 d. – išpirkimas
Pirmoji padengtų obligacijų pirkimo programa 22,5 mlrd. eurų
Antroji padengtų obligacijų pirkimo programa 10,6 mlrd. eurų –0,2 mlrd. eurų
Trečioji padengtų obligacijų pirkimo programa 109,2 mlrd. eurų +1,3 mlrd. eurų –0,2 mlrd. eurų
Turtu užtikrintų vertybinių popierių pirkimo programa 11,2 mlrd. eurų +0,3 mlrd. eurų
Viešojo sektoriaus vertybinių popierių pirkimo programa 279,8 mlrd. eurų +9,9 mlrd. eurų
Vertybinių popierių rinkų programa 127,6 mlrd. eurų –3,0 mlrd. eurų

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 4,6 mlrd. eurų – iki 428,6 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 364 458 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 292 265 2 035
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 79 207 73
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 213 058 1 962
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 36 908 −2 226
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 19 436 −259
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 19 436 −259
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 533 190 −825
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 69 563 −111
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 463 525 0
  5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimo galimybė 101 −714
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 129 959 −3 391
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 919 015 7 127
  7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 560 849 8 032
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 358 166 −905
8 Valdžios skola eurais 25 177 0
9 Kitas turtas 228 847 4 847
Visas turtas 2 549 254 7 307
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 054 526 −4 322
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 597 880 19 548
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 428 592 4 629
  2.2 Indėlių galimybė 169 139 14 913
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 149 6
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 5 189 −293
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 116 942 −4 973
  5.1 Valdžiai 50 147 −2 629
  5.2 Kiti įsipareigojimai 66 795 −2 344
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 34 961 −5 790
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 2 353 −39
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 4 548 −630
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 4 548 −630
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 59 456 0
10 Kiti įsipareigojimai 207 583 3 806
11 Perkainojimo sąskaitos 367 423 0
12 Kapitalas ir rezervai 98 394 0
Visi įsipareigojimai 2 549 254 7 307

Kontaktai žiniasklaidai