Menu

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2015. augusztus 21.

2015. augusztus 25.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2014. augusztus 21-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek, valamint USA-dollárban denominált likviditásbővítő műveletek miatt 0,5 milliárd euróval 262,8 milliárd euróra emelkedett (lásd alább).

USA-dollárban denominált likviditási műveletek

Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2015. augusztus 20.  7 napos, USD-alapú likviditásbővítő penziós ügylet 132 millió USD 132 millió USD

Az eurorendszer a likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Federal Reserve System) kötött, határozatlan idejű cseremegállapodása alapján végezte.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 0,9 milliárd euróval, 358,2 milliárd euróra csökkent. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 4,3 milliárd euróval, 1054,5 milliárd euróra csökkent. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 2,6 milliárd euróval csökkent, 50,1 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 15,7 milliárd euróval csökkent, 363,9 milliárd euróra. 2015. augusztus 19-én, szerdán lejárt egy 69,7 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet (eszközoldal, 5.1 tétel), és újabb kihelyezésre került sor 69,6 milliárd euro értékben, hétnapos lejárattal.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevételére 0,1 milliárd euro értékben került sor (szemben az előző heti 0,8 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 169,1 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 154,2 milliárd eurós felhasználással).

Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 8 milliárd euróval 560,8 milliárd euróra emelkedett. Az alábbi táblázat részletes bontásban mutatja az eszközoldali 7.1 tétel különféle portfóliók közötti megoszlását. Az összes portfóliót amortizált bekerülési értéken mutatják ki.

Monetáris politikai értékpapír-portfóliók Közölt érték 2015. augusztus 21-én Változás 2015. augusztus 14-éhez képest – vétel Változás 2015. augusztus 14-éhez képest – visszavásárlás
1. fedezett kötvényvásárlási program 22,5 milliárd EUR - -
2. fedezett kötvényvásárlási program 10,6 milliárd EUR - - 0,2 milliárd EUR
3. fedezett kötvényvásárlási program 109,2 milliárd EUR + 1,3 milliárd EUR - 0,2 milliárd EUR
Eszközfedezetű értékpapír-vásárlási (ABS) program 11,2 milliárd EUR + 0,3 milliárd EUR -
Állami szektort érintő vásárlási program 279,8 milliárd EUR + 9,9 milliárd EUR -
Értékpapír-piaci program 127,6 milliárd EUR - - 3,0 milliárd EUR

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 4,6 milliárd euróval, 428,6 milliárd euróra emelkedett.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 364 458 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 292 265 2 035
  2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 79 207 73
  2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 213 058 1 962
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 36 908 −2 226
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 19 436 −259
  4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 19 436 −259
  4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 533 190 −825
  5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 69 563 −111
  5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 463 525 0
  5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
  5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
  5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 101 −714
  5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 129 959 −3 391
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 919 015 7 127
  7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 560 849 8 032
  7.2 Egyéb értékpapírok 358 166 −905
8 Euróban denominált államadósság 25 177 0
9 Egyéb eszközök 228 847 4 847
Eszközök összesen 2 549 254 7 307
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 1 054 526 −4 322
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 597 880 19 548
  2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 428 592 4 629
  2.2 Betéti rendelkezésre állás 169 139 14 913
  2.3 Lekötött betétek 0 0
  2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
  2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 149 6
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 5 189 −293
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 116 942 −4 973
  5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 50 147 −2 629
  5.2 Egyéb kötelezettségek 66 795 −2 344
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 34 961 −5 790
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 2 353 −39
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 4 548 −630
  8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 4 548 −630
  8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 59 456 0
10 Egyéb kötelezettségek 207 583 3 806
11 Átértékelési számlák 367 423 0
12 Saját tőke 98 394 0
Források összesen 2 549 254 7 307

Médiakapcsolatok