Menu

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 7 august 2015

11 august 2015

Poziții care nu sunt asociate operațiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 7 august 2015, poziția aur și creanțe în aur (poziția 1 din active) s-a menținut nemodificată.

Poziția netă în valută a Eurosistemului (pozițiile 2 și 3 din active minus pozițiile 7, 8 și 9 din pasive) a consemnat o majorare de 0,9 miliarde EUR, până la 262,8 miliarde EUR, pe seama operațiunilor cu clientela și a celor de portofoliu, precum și a operațiunilor de furnizare de lichiditate în dolari SUA (a se vedea mai jos).

Operațiuni de furnizare de lichiditate în dolari SUA

Data valutei Tipul operațiunii Suma scadentă Suma nouă
6 august 2015  operațiune reversibilă de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadența la 7 zile 308 milioane USD 228 de milioane USD

Operațiunile de furnizare de lichiditate au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului de swap permanent pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.2 din active), au scăzut cu 1,7 miliarde EUR, până la 358,3 miliarde EUR. Bancnotele în circulație (poziția 1 din pasive) au înregistrat o creștere de 2,4 miliarde EUR, până la 1 059,4 miliarde EUR. Angajamentele față de administrațiile publice (poziția 5.1 din pasive) s-au diminuat cu 36,8 miliarde EUR, până la 39,1 miliarde EUR.

Poziții asociate operațiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituțiilor de credit (poziția 5 din active minus pozițiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 și 4 din pasive) s-a redus cu 9,6 miliarde EUR, până la 396,9 miliarde EUR. Miercuri, 5 august 2015, o operațiune principală de refinanțare (poziția 5.1 din active) în valoare de 80 de miliarde EUR a ajuns la scadență, iar o nouă operațiune în valoare de 71 de miliarde EUR, cu scadența la șapte zile, a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziția 5.5 din active) s-a situat la 0,2 miliarde EUR (față de 0,1 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziția 2.2 din pasive) s-a cifrat la 137,7 miliarde EUR (în săptămâna precedentă nivelul a fost de 137 de miliarde EUR).

Titlurile Eurosistemului deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.1 din active) au sporit cu 12,6 miliarde EUR, până la 540,9 miliarde EUR. Tabelul de mai jos prezintă repartizarea detaliată a poziției 7.1 din active pe diferitele portofolii. Toate portofoliile sunt evidențiate la cost amortizat.

Portofoliile de titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară Valoarea raportată la 7 august 2015 Modificări față de 31 iulie 2015 – achiziții Modificări față de 31 iulie 2015 – răscumpărări
Primul program de achiziționare de obligațiuni garantate 22,5 miliarde EUR - -
Al doilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 10,8 miliarde EUR - -
Al treilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 106,6 miliarde EUR +2,6 miliarde EUR -
Programul de achiziționare de titluri garantate cu active 10,6 miliarde EUR +0,9 miliarde EUR -
Programul de achiziționare de titluri emise de sectorul public 259,7 miliarde EUR +10,8 miliarde EUR -
Programul destinat piețelor titlurilor de valoare 130,6 miliarde EUR - -1,7 miliarde EUR

Conturile curente ale instituțiilor de credit din zona euro

În urma tuturor operațiunilor derulate, poziția conturi curente ale instituțiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziția 2.1 din pasive) a consemnat o creștere de 31,5 miliarde EUR, până la 443,9 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 364 458 0
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 290 330 2 519
  2.1 Creanţe asupra FMI 79 132 679
  2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 211 198 1 841
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 39 896 −566
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 19 962 −333
  4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 19 962 −333
  4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 534 736 −8 900
  5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 71 007 −8 966
  5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 463 525 0
  5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 204 66
  5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 0 0
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 137 738 −500
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 899 191 10 963
  7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 540 894 12 624
  7.2 Alte titluri 358 297 −1 660
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 25 173 0
9 Alte active 225 150 −3 142
Total active 2 536 634 42
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 1 059 374 2 380
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 581 766 32 232
  2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 443 901 31 497
  2.2 Facilitatea de depozit 137 725 740
  2.3 Depozite pe termen fix 0 0
  2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 140 −5
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 5 223 −24
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 105 675 −36 025
  5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 39 079 −36 804
  5.2 Alte angajamente 66 596 779
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 41 402 3 156
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 2 692 −277
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 5 283 1 363
  8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 5 283 1 363
  8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 59 456 0
10 Alte pasive 209 946 −2 764
11 Conturi de reevaluare 367 423 0
12 Capital şi rezerve 98 393 0
Total pasive 2 536 634 42

Contacte media