Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2015 m. rugpjūčio 7 d.

2015 m. rugpjūčio 11 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2015 m. rugpjūčio 7 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepasikeitė.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,9 mlrd. eurų – iki 262,8 mlrd. eurų dėl sandorių su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu, taip pat dėl likvidumo didinimo JAV doleriais operacijų (žr. toliau).

Likvidumo didinimo JAV doleriais operacijos

Vertės data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2015 m. rugpjūčio 6 d.  7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 308 mln. JAV dolerių 228 mln. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinio rezervo sistemos nuolatinį susitarimą dėl valiutų apsikeitimo.

Eurosistemos vertybinių popierių, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius, (7.2 straipsnis turto dalyje) vertė sumažėjo 1,7 mlrd. eurų – iki 358,3 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 2,4 mlrd. eurų – iki 1 059,4 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 36,8 mlrd. eurų – iki 39,1 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 9,6 mlrd. eurų – iki 396,9 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2015 m. rugpjūčio 5 d., baigėsi 80 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos (5.1 straipsnis turto dalyje) terminas ir buvo atlikta nauja septynių dienų trukmės 71 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,2 mlrd. eurų (palyginti su 0,1 mlrd. eurų užpraeitą savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 137,7 mlrd. eurų (palyginti su 137 mlrd. eurų užpraeitą savaitę).

Eurosistemos vertybinių popierių, laikomų pinigų politikos tikslais, (7.1 straipsnis turto dalyje) vertė padidėjo 12,6 mlrd. eurų – iki 540,9 mlrd. eurų. Toliau pateiktoje lentelėje 7.1 straipsnis turto dalyje išskaidytas į atskirus portfelius. Visi portfeliai apskaitoje parodomi amortizuota verte.

Pinigų politikos tikslais laikomų vertybinių popierių portfeliai Vertė 2015 m. rugpjūčio 7 d. Skirtumas, palyginti su 2015 m. liepos 31 d. – pirkimas Skirtumas, palyginti su 2015 m. liepos 31 d. – išpirkimas
Pirmoji padengtų obligacijų pirkimo programa 22,5 mlrd. eurų
Antroji padengtų obligacijų pirkimo programa 10,8 mlrd. eurų
Trečioji padengtų obligacijų pirkimo programa 106,6 mlrd. eurų +2,6 mlrd. eurų
Turtu užtikrintų vertybinių popierių pirkimo programa 10,6 mlrd. eurų +0,9 mlrd. eurų
Viešojo sektoriaus vertybinių popierių pirkimo programa 259,7 mlrd. eurų +10,8 mlrd. eurų
Vertybinių popierių rinkų programa 130,6 mlrd. eurų –1,7 mlrd. eurų

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 31,5 mlrd. eurų – iki 443,9 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 364 458 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 290 330 2 519
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 79 132 679
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 211 198 1 841
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 39 896 −566
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 19 962 −333
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 19 962 −333
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 534 736 −8 900
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 71 007 −8 966
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 463 525 0
  5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimo galimybė 204 66
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 137 738 −500
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 899 191 10 963
  7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 540 894 12 624
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 358 297 −1 660
8 Valdžios skola eurais 25 173 0
9 Kitas turtas 225 150 −3 142
Visas turtas 2 536 634 42
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 059 374 2 380
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 581 766 32 232
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 443 901 31 497
  2.2 Indėlių galimybė 137 725 740
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 140 −5
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 5 223 −24
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 105 675 −36 025
  5.1 Valdžiai 39 079 −36 804
  5.2 Kiti įsipareigojimai 66 596 779
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 41 402 3 156
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 2 692 −277
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 5 283 1 363
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 5 283 1 363
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 59 456 0
10 Kiti įsipareigojimai 209 946 −2 764
11 Perkainojimo sąskaitos 367 423 0
12 Kapitalas ir rezervai 98 393 0
Visi įsipareigojimai 2 536 634 42

Kontaktai žiniasklaidai