Menu

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2015. augusztus 7.

2015. augusztus 11.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2015. augusztus 7-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek, valamint USA-dollárban denominált likviditásbővítő műveletek miatt 0,9 milliárd euróval 262,8 milliárd euróra emelkedett (lásd alább).

USA-dollárban denominált likviditási műveletek

Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2015. augusztus 6.  7 napos, USD-alapú likviditásbővítő penziós ügylet 308 millió USD 228 millió USD

Az eurorendszer a likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Federal Reserve System) kötött, határozatlan idejű cseremegállapodása alapján végezte.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 1,7 milliárd euróval, 358,3 milliárd euróra csökkent. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 2,4 milliárd euróval 1059,4 milliárd euróra nőtt. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 36,8 milliárd euróval csökkent, 39,1 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 9,6 milliárd euróval csökkent, 396,9 milliárd euróra. 2015. augusztus 5-én, szerdán lejárt egy 80 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet (eszközoldal, 5.1 tétel), és újabb kihelyezésre került sor 71 milliárd euro értékben, hétnapos lejárattal.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevételére 0,2 milliárd euro értékben került sor (szemben az előző heti 0,1 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 137,7 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 137 milliárd eurós felhasználással).

Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 12,6 milliárd euróval 540,9 milliárd euróra emelkedett. Az alábbi táblázat részletes bontásban mutatja az eszközoldali 7.1 tétel különböző portfóliók közötti megoszlását. Az összes portfóliót amortizált bekerülési értéken mutatják ki.

Monetáris politikai értékpapír-portfóliók Közölt érték 2015. augusztus 7-én Változás 2015. július 31-éhez képest – vétel Változás 2015. július 31-éhez képest – visszavásárlás
1. fedezett kötvényvásárlási program 22,5 milliárd EUR - -
2. fedezett kötvényvásárlási program 10,8 milliárd EUR - -
3. fedezett kötvényvásárlási program 106,6 milliárd EUR + 2,6 milliárd EUR -
Eszközfedezetű értékpapír-vásárlási (ABS) program 10,6 milliárd EUR + 0,9 milliárd EUR -
Állami szektort érintő vásárlási program 259,7 milliárd EUR + 10,8 milliárd EUR -
Értékpapír-piaci program 130,6 milliárd EUR - - 1,7 milliárd EUR

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 31,5 milliárd euróval, 443,9 milliárd euróra emelkedett.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 364 458 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 290 330 2 519
  2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 79 132 679
  2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 211 198 1 841
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 39 896 −566
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 19 962 −333
  4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 19 962 −333
  4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 534 736 −8 900
  5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 71 007 −8 966
  5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 463 525 0
  5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
  5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
  5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 204 66
  5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 137 738 −500
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 899 191 10 963
  7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 540 894 12 624
  7.2 Egyéb értékpapírok 358 297 −1 660
8 Euróban denominált államadósság 25 173 0
9 Egyéb eszközök 225 150 −3 142
Eszközök összesen 2 536 634 42
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 1 059 374 2 380
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 581 766 32 232
  2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 443 901 31 497
  2.2 Betéti rendelkezésre állás 137 725 740
  2.3 Lekötött betétek 0 0
  2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
  2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 140 −5
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 5 223 −24
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 105 675 −36 025
  5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 39 079 −36 804
  5.2 Egyéb kötelezettségek 66 596 779
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 41 402 3 156
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 2 692 −277
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 5 283 1 363
  8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 5 283 1 363
  8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 59 456 0
10 Egyéb kötelezettségek 209 946 −2 764
11 Átértékelési számlák 367 423 0
12 Saját tőke 98 393 0
Források összesen 2 536 634 42

Médiakapcsolatok