Menu

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 31 iulie 2015

4 august 2015

Poziții care nu sunt asociate operațiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 31 iulie 2015, poziția aur și creanțe în aur (poziția 1 din active) s-a menținut nemodificată.

Poziția netă în valută a Eurosistemului (pozițiile 2 și 3 din active minus pozițiile 7, 8 și 9 din pasive) a consemnat o reducere de 0,2 miliarde EUR, până la 261,9 miliarde EUR, pe seama operațiunilor cu clientela și a celor de portofoliu, precum și a operațiunilor de furnizare de lichiditate în dolari SUA (a se vedea mai jos).

Operațiuni de furnizare de lichiditate în dolari SUA

Data valutei Tipul operațiunii Suma scadentă Suma nouă
30 iulie 2015  operațiune reversibilă de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadența la 7 zile 358 de milioane USD 308 milioane USD

Operațiunile de furnizare de lichiditate au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului de swap permanent pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.2 din active), au scăzut cu 0,6 miliarde EUR, până la 360 de miliarde EUR. Bancnotele în circulație (poziția 1 din pasive) au consemnat o majorare de 4,6 miliarde EUR, până la 1 057 de miliarde EUR. Angajamentele față de administrațiile publice (poziția 5.1 din pasive) s-au diminuat cu 44,4 miliarde EUR, până la 75,9 miliarde EUR.

Poziții asociate operațiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituțiilor de credit (poziția 5 din active minus pozițiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 și 4 din pasive) s-a redus cu 18,8 miliarde EUR, până la 406,5 miliarde EUR. Miercuri, 29 iulie 2015, o operațiune principală de refinanțare (poziția 5.1 din active) în valoare de 75,2 miliarde EUR a ajuns la scadență, iar o nouă operațiune în valoare de 80 de miliarde EUR, cu scadența la șapte zile, a fost decontată.

În cursul săptămânii,o operațiune de refinanțare pe termen mai lung (poziția 5.2 din active) în valoare de 25,3 miliarde EUR a ajuns la scadență, iar o nouă operațiune în valoare de 21,8 miliarde EUR a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziția 5.5 din active) s-a situat la 0,1 miliarde EUR (față de 0,3 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziția 2.2 din pasive) s-a cifrat la 137 de miliarde EUR (în săptămâna precedentă nivelul a fost de 117,1 miliarde EUR).

Titlurile Eurosistemului deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.1 din active) au sporit cu 13,6 miliarde EUR, până la 528,3 miliarde EUR. Tabelul de mai jos prezintă repartizarea detaliată a poziției 7.1 din active pe diferitele portofolii. Toate portofoliile sunt evidențiate la cost amortizat.

Portofoliile de titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară Valoarea raportată la 31 iulie 2015 Modificări față de 24 iulie 2015 – achiziții Modificări față de 24 iulie 2015 – răscumpărări
Primul program de achiziționare de obligațiuni garantate 22,5 miliarde EUR - -
Al doilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 10,8 miliarde EUR - -
Al treilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 104,0 miliarde EUR +2,3 miliarde EUR -
Programul de achiziționare de titluri garantate cu active 9,7 miliarde EUR +0,3 miliarde EUR -
Programul de achiziționare de titluri emise de sectorul public 248,9 miliarde EUR +11,0 miliarde EUR -
Programul destinat piețelor titlurilor de valoare 132,3 miliarde EUR - -

Conturile curente ale instituțiilor de credit din zona euro

În urma tuturor operațiunilor derulate, poziția conturi curente ale instituțiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziția 2.1 din pasive) a înregistrat o creștere de 25,9 miliarde EUR, până la 412,4 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 364 458 0
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 287 811 −1 545
  2.1 Creanţe asupra FMI 78 453 45
  2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 209 357 −1 591
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 40 461 448
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 20 296 −997
  4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 20 296 −997
  4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 543 636 1 061
  5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 79 973 4 823
  5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 463 525 −3 571
  5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 138 −191
  5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 0 0
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 138 237 −1 431
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 888 228 13 040
  7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 528 270 13 611
  7.2 Alte titluri 359 957 −571
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 25 173 0
9 Alte active 228 292 856
Total active 2 536 592 11 433
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 1 056 994 4 598
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 549 534 45 718
  2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 412 404 25 876
  2.2 Facilitatea de depozit 136 985 19 837
  2.3 Depozite pe termen fix 0 0
  2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 145 6
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 5 247 −20
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 141 700 −39 681
  5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 75 883 −44 436
  5.2 Alte angajamente 65 817 4 755
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 38 245 283
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 2 970 450
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 3 920 −1 392
  8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 3 920 −1 392
  8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 59 456 0
10 Alte pasive 212 710 1 477
11 Conturi de reevaluare 367 423 0
12 Capital şi rezerve 98 393 0
Total pasive 2 536 592 11 433

Contacte media