Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2015 m. liepos 31 d.

2015 m. rugpjūčio 4 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2015 m. liepos 31 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepasikeitė.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,2 mlrd. eurų – iki 261,9 mlrd. eurų dėl sandorių su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu, taip pat dėl likvidumo didinimo JAV doleriais operacijų (žr. toliau).

Likvidumo didinimo JAV doleriais operacijos

Vertės data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2015 m. liepos 30 d.  7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 358 mln. JAV dolerių 308 mln. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinio rezervo sistemos nuolatinį susitarimą dėl valiutų apsikeitimo.

Eurosistemos vertybinių popierių, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius, (7.2 straipsnis turto dalyje) vertė sumažėjo 0,6 mlrd. eurų – iki 360 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 4,6 mlrd. eurų – iki 1 057 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 44,4 mlrd. eurų – iki 75,9 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 18,8 mlrd. eurų – iki 406,5 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2015 m. liepos 29 d., baigėsi 75,2 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos (5.1 straipsnis turto dalyje) terminas ir buvo atlikta nauja septynių dienų trukmės 80 mlrd. eurų vertės operacija.

2015 m. liepos 31 d. pasibaigusią savaitę baigėsi 25,3 mlrd. eurų vertės ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos (5.2 straipsnis turto dalyje) terminas ir buvo atlikta nauja 21,8 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,1 mlrd. eurų (palyginti su 0,3 mlrd. eurų užpraeitą savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 137 mlrd. eurų (palyginti su 117,1 mlrd. eurų užpraeitą savaitę).

Eurosistemos vertybinių popierių, laikomų pinigų politikos tikslais, (7.1 straipsnis turto dalyje) vertė padidėjo 13,6 mlrd. eurų – iki 528,3 mlrd. eurų. Toliau pateiktoje lentelėje 7.1 straipsnis turto dalyje išskaidytas į atskirus portfelius. Visi portfeliai apskaitoje parodomi amortizuota verte.

Pinigų politikos tikslais laikomų vertybinių popierių portfeliai Vertė 2015 m. liepos 31 d. Skirtumas, palyginti su 2015 m. liepos 24 d. – pirkimas Skirtumas, palyginti su 2015 m. liepos 24 d. – išpirkimas
Pirmoji padengtų obligacijų pirkimo programa 22,5 mlrd. eurų
Antroji padengtų obligacijų pirkimo programa 10,8 mlrd. eurų
Trečioji padengtų obligacijų pirkimo programa 104,0 mlrd. eurų +2,3 mlrd. eurų
Turtu užtikrintų vertybinių popierių pirkimo programa 9,7 mlrd. eurų +0,3 mlrd. eurų
Viešojo sektoriaus vertybinių popierių pirkimo programa 248,9 mlrd. eurų +11,0 mlrd. eurų
Vertybinių popierių rinkų programa 132,3 mlrd. eurų

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 25,9 mlrd. eurų – iki 412,4 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 364 458 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 287 811 −1 545
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 78 453 45
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 209 357 −1 591
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 40 461 448
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 20 296 −997
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 20 296 −997
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 543 636 1 061
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 79 973 4 823
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 463 525 −3 571
  5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimo galimybė 138 −191
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 138 237 −1 431
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 888 228 13 040
  7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 528 270 13 611
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 359 957 −571
8 Valdžios skola eurais 25 173 0
9 Kitas turtas 228 292 856
Visas turtas 2 536 592 11 433
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 056 994 4 598
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 549 534 45 718
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 412 404 25 876
  2.2 Indėlių galimybė 136 985 19 837
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 145 6
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 5 247 −20
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 141 700 −39 681
  5.1 Valdžiai 75 883 −44 436
  5.2 Kiti įsipareigojimai 65 817 4 755
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 38 245 283
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 2 970 450
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 3 920 −1 392
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 3 920 −1 392
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 59 456 0
10 Kiti įsipareigojimai 212 710 1 477
11 Perkainojimo sąskaitos 367 423 0
12 Kapitalas ir rezervai 98 393 0
Visi įsipareigojimai 2 536 592 11 433

Kontaktai žiniasklaidai