Keresési lehetőségek
Home Média Kisokos Kutatás, publikációk Statisztika Monetáris politika Az euro Fizetésforgalom, piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2015. július 31.

2015. augusztus 4.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2015. július 31-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek, valamint az USA-dollárban denominált likviditásnyújtó műveletek (lásd alább) miatt 0,2 milliárd euróval csökkent, 261,9 milliárd euróra.

USA-dollárban denominált likviditási műveletek

Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2015. július 30.  7 napos, USD-alapú likviditásbővítő penziós ügylet 358 millió USD 308 millió USD

Az eurorendszer a likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Federal Reserve System) kötött, határozatlan idejű cseremegállapodása alapján végezte.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 0,6 milliárd euróval, 360 milliárd euróra csökkent. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 4,6 milliárd euróval 1057 milliárd euróra nőtt. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 44,4 milliárd euróval csökkent, 75,9 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 18,8 milliárd euróval csökkent, 406,5 milliárd euróra. 2015. július 29-én, szerdán lejárt egy 75,2 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet (eszközoldal, 5.1 tétel), és újabb kihelyezésre került sor 80 milliárd euro értékben, hétnapos lejárattal.

A hét folyamán lejárt egy 25,3 milliárd eurós hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet (eszközoldal 5.2 tétel), és újabb kihelyezésre került sor 21,8 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevételére 0,1 milliárd euro értékben került sor (szemben az előző heti 0,3 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 137 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 117,1 milliárd eurós felhasználással).

Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 13,6 milliárd euróval 528,3 milliárd euróra emelkedett. Az alábbi táblázat részletes bontásban mutatja az eszközoldali 7.1 tétel különböző portfóliók közötti megoszlását. Az összes portfóliót amortizált bekerülési értéken mutatják ki.

Monetáris politikai értékpapír-portfóliók Közölt érték 2015. július 31-én Változás 2015. július 24-éhez képest – vétel Változás 2015. július 24-éhez képest – visszavásárlás
1. fedezettkötvény-vásárlási program 22,5 milliárd EUR - -
2. fedezett kötvényvásárlási program 10,8 milliárd EUR - -
3. fedezett kötvényvásárlási program 104,0 milliárd EUR + 2,3 milliárd EUR -
Eszközfedezetű értékpapír-vásárlási (ABS) program 9,7 milliárd EUR + 0,3 milliárd EUR -
Állami szektort érintő vásárlási program 248,9 milliárd EUR + 11,0 milliárd EUR -
Értékpapír-piaci program 132,3 milliárd EUR - -

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 25,9 milliárd euróval, 412,4 milliárd euróra emelkedett.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 364 458 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 287 811 −1 545
  2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 78 453 45
  2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 209 357 −1 591
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 40 461 448
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 20 296 −997
  4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 20 296 −997
  4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 543 636 1 061
  5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 79 973 4 823
  5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 463 525 −3 571
  5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
  5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
  5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 138 −191
  5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 138 237 −1 431
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 888 228 13 040
  7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 528 270 13 611
  7.2 Egyéb értékpapírok 359 957 −571
8 Euróban denominált államadósság 25 173 0
9 Egyéb eszközök 228 292 856
Eszközök összesen 2 536 592 11 433
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 1 056 994 4 598
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 549 534 45 718
  2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 412 404 25 876
  2.2 Betéti rendelkezésre állás 136 985 19 837
  2.3 Lekötött betétek 0 0
  2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
  2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 145 6
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 5 247 −20
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 141 700 −39 681
  5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 75 883 −44 436
  5.2 Egyéb kötelezettségek 65 817 4 755
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 38 245 283
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 2 970 450
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 3 920 −1 392
  8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 3 920 −1 392
  8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 59 456 0
10 Egyéb kötelezettségek 212 710 1 477
11 Átértékelési számlák 367 423 0
12 Saját tőke 98 393 0
Források összesen 2 536 592 11 433
KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok