Menu

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 10 iulie 2015

14 iulie 2015

Poziții care nu sunt asociate operațiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 10 iulie 2015, poziția aur și creanțe în aur (poziția 1 din active) s-a menținut nemodificată.

Poziția netă în valută a Eurosistemului (pozițiile 2 și 3 din active minus pozițiile 7, 8 și 9 din pasive) a rămas practic nemodificată la valoarea de 264 de miliarde EUR.

Operațiuni de furnizare de lichiditate în dolari SUA

Data valutei Tipul operațiunii Suma scadentă Suma nouă
9 iulie 2015  operațiune reversibilă de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadența la 7 zile 155 de milioane USD 308 milioane USD

Operațiunile de furnizare de lichiditate au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului de swap permanent pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.2 din active), au scăzut cu 1,9 miliarde EUR, până la 365,6 miliarde EUR. Bancnotele în circulație (poziția 1 din pasive) au consemnat o majorare de 3,2 miliarde EUR, până la 1 050,6 miliarde EUR. Angajamentele față de administrațiile publice (poziția 5.1 din pasive) s-au diminuat cu 1,5 miliarde EUR, până la 96,9 miliarde EUR.

Poziții asociate operațiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituțiilor de credit (poziția 5 din active minus pozițiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 și 4 din pasive) s-a redus cu 13,6 miliarde EUR, până la 417,8 miliarde EUR. Miercuri, 8 iulie 2015, o operațiune principală de refinanțare (poziția 5.1 din active) în valoare de 76,4 miliarde EUR a ajuns la scadență, iar o nouă operațiune în valoare de 74,5 miliarde EUR, cu scadența la șapte zile, a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziția 5.5 din active) s-a situat la 0,2 miliarde EUR (față de 0,6 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziția 2.2 din pasive) s-a cifrat la 123,8 miliarde EUR (în săptămâna precedentă nivelul a fost de 112,5 miliarde EUR).

Titlurile Eurosistemului deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.1 din active) au sporit cu 14,3 miliarde EUR, până la 491,9 miliarde EUR. Tabelul de mai jos prezintă repartizarea detaliată a poziției 7.1 din active pe diferitele portofolii. Toate portofoliile sunt evidențiate la cost amortizat.

Portofoliile de titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară Valoarea raportată la 10 iulie 2015 Modificări față de 3 iulie 2015 – achiziții Modificări față de 3 iulie 2015 – răscumpărări
Primul program de achiziționare de obligațiuni garantate 22,8 miliarde EUR - -
Al doilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 10,8 miliarde EUR - -
Al treilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 98,2 miliarde EUR +2,2 miliarde EUR -
Programul de achiziționare de titluri garantate cu active 9,3 miliarde EUR +0,4 miliarde EUR -
Programul de achiziționare de titluri emise de sectorul public 216,3 miliarde EUR +11,7 miliarde EUR -
Programul destinat piețelor titlurilor de valoare 134,4 miliarde EUR - -

Conturile curente ale instituțiilor de credit din zona euro

În urma tuturor operațiunilor derulate, poziția conturi curente ale instituțiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziția 2.1 din pasive) a înregistrat o diminuare de 8,8 miliarde EUR, până la 383,4 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 364 459 0
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 292 148 −619
  2.1 Creanţe asupra FMI 80 504 5
  2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 211 644 −624
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 38 845 450
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 21 001 895
  4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 21 001 895
  4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 541 777 −2 327
  5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 74 463 −1 949
  5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 467 096 0
  5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 219 −378
  5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 0 0
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 136 952 2 061
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 857 465 12 361
  7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 491 914 14 299
  7.2 Alte titluri 365 551 −1 938
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 25 643 −55
9 Alte active 229 906 −1 573
Total active 2 508 195 11 193
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 1 050 583 3 180
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 507 347 2 524
  2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 383 404 −8 785
  2.2 Facilitatea de depozit 123 806 11 314
  2.3 Depozite pe termen fix 0 0
  2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 137 −5
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 5 060 46
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 164 998 850
  5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 96 852 −1 533
  5.2 Alte angajamente 68 146 2 383
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 36 764 4 767
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 2 291 273
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 5 202 −474
  8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 5 202 −474
  8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 59 456 0
10 Alte pasive 210 678 26
11 Conturi de reevaluare 367 423 0
12 Capital şi rezerve 98 392 0
Total pasive 2 508 195 11 193

Contacte media