Menu

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2015. július 10.

2015. július 14.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2015. július 10-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) gyakorlatilag nem változott, 264 milliárd euro maradt.

USA-dollárban denominált likviditási műveletek

Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2015. július 9.  7 napos, USD-alapú likviditásbővítő penziós ügylet 155 millió USD 308 millió USD

Az eurorendszer a likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Federal Reserve System) kötött, határozatlan idejű cseremegállapodása alapján végezte.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 1,9 milliárd euróval, 365,6 milliárd euróra csökkent. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 3,2 milliárd euróval 1050,6 milliárd euróra nőtt. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 1,5 milliárd euróval csökkent, 96,9 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 13,6 milliárd euróval csökkent, 417,8 milliárd euróra. 2015. július 8-án, szerdán lejárt egy 76,4 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet (eszközoldal, 5.1 tétel), és újabb kihelyezésre került sor 74,5 milliárd euro értékben, hétnapos lejárattal.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevételére 0,2 milliárd euro értékben került sor (szemben az előző heti 0,6 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 123,8 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 112,5 milliárd eurós felhasználással).

Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 14,3 milliárd euróval 491,9 milliárd euróra emelkedett. Az alábbi táblázat részletes bontásban mutatja az eszközoldali 7.1 tétel különböző portfóliók közötti megoszlását. Az összes portfóliót amortizált bekerülési értéken mutatják ki.

Monetáris politikai értékpapír-portfólió Közölt érték 2015. július 10-én Változás 2015. július 3-ához képest – vétel Változás 2015. július 3-ához képest – visszavásárlás
1. fedezettkötvény-vásárlási program 22,8 milliárd EUR - -
2. fedezettkötvény-vásárlási program 10,8 milliárd EUR - -
3. fedezettkötvény-vásárlási program 98,2 milliárd EUR + 2,2 milliárd EUR -
Eszközfedezetű értékpapír-vásárlási (ABS) program 9,3 milliárd EUR + 0,4 milliárd EUR -
Állami szektort érintő vásárlási program 216,3 milliárd EUR + 11,7 milliárd EUR -
Értékpapír-piaci program 134,4 milliárd EUR - -

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 8,8 milliárd euróval, 383,4 milliárd euróra csökkent.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 364 459 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 292 148 −619
  2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 80 504 5
  2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 211 644 −624
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 38 845 450
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 21 001 895
  4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 21 001 895
  4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 541 777 −2 327
  5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 74 463 −1 949
  5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 467 096 0
  5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
  5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
  5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 219 −378
  5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 136 952 2 061
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 857 465 12 361
  7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 491 914 14 299
  7.2 Egyéb értékpapírok 365 551 −1 938
8 Euróban denominált államadósság 25 643 −55
9 Egyéb eszközök 229 906 −1 573
Eszközök összesen 2 508 195 11 193
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 1 050 583 3 180
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 507 347 2 524
  2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 383 404 −8 785
  2.2 Betéti rendelkezésre állás 123 806 11 314
  2.3 Lekötött betétek 0 0
  2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
  2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 137 −5
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 5 060 46
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 164 998 850
  5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 96 852 −1 533
  5.2 Egyéb kötelezettségek 68 146 2 383
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 36 764 4 767
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 2 291 273
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 5 202 −474
  8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 5 202 −474
  8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 59 456 0
10 Egyéb kötelezettségek 210 678 26
11 Átértékelési számlák 367 423 0
12 Saját tőke 98 392 0
Források összesen 2 508 195 11 193

Médiakapcsolatok