Paieškos galimybės
Home Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2015 m. liepos 3 d.

2015 m. liepos 8 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2015 m. liepos 3 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 19,4 mlrd. eurų atlikus ketvirtinį koregavimą dėl perkainojimo ir 81 mln. eurų vienam iš Eurosistemos nacionalinių centrinių bankų pardavus aukso proginei monetai gaminti.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 12 mlrd. eurų – iki 264 mlrd. eurų. Šį pokytį nulėmė ketvirtinis turto ir įsipareigojimų perkainojimas ir per apžvelgiamą laikotarpį Eurosistemos centrinių bankų atliktos operacijos su klientais ir operacijos, susijusios su portfelio valdymu, taip pat likvidumo didinimo JAV doleriais operacijos (žr. lentelę).

Likvidumo didinimo JAV doleriais operacijos

Vertės data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2015 m. liepos 2 d.  7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 115 mln. JAV dolerių 155 mln. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinio rezervo sistemos nuolatinį susitarimą dėl valiutų apsikeitimo.

Eurosistemos vertybinių popierių, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius, (7.2 straipsnis turto dalyje) vertė sumažėjo 6,6 mlrd. eurų – iki 367,5 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 8,4 mlrd. eurų – iki 1 047,4 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 39,2 mlrd. eurų – iki 98,4 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 37,7 mlrd. eurų – iki 431,5 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2015 m. liepos 1 d., baigėsi 88,2 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos (5.1 straipsnis turto dalyje) terminas ir buvo atlikta nauja septynių dienų trukmės 76,4 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,6 mlrd. eurų (palyginti su 0,3 mlrd. eurų užpraeitą savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 112,5 mlrd. eurų (palyginti su 86,3 mlrd. eurų užpraeitą savaitę).

Eurosistemos vertybinių popierių, laikomų pinigų politikos tikslais, (7.1 straipsnis turto dalyje) vertė padidėjo 12,5 mlrd. eurų – iki 477,6 mlrd. eurų. Toliau pateiktoje lentelėje 7.1 straipsnis turto dalyje išskaidytas į atskirus portfelius. Visi portfeliai apskaitoje parodomi amortizuota verte.

Pinigų politikos tikslais laikomų vertybinių popierių portfeliai Vertė 2015 m. liepos 3 d. Skirtumas, palyginti su 2015 m. birželio 26 d. – pirkimas Skirtumas, palyginti su 2015 m. birželio 26 d. – išpirkimas Skirtumas, palyginti su 2015 m. birželio 26 d. – koregavimas ketvirčio pabaigoje
Pirmoji padengtų obligacijų pirkimo programa 22,8 mlrd. eurų –0,4 mlrd. eurų
Antroji padengtų obligacijų pirkimo programa 10,8 mlrd. eurų
Trečioji padengtų obligacijų pirkimo programa 96,1 mlrd. eurų +1,8 mlrd. eurų –0,3 mlrd. eurų
Turtu užtikrintų vertybinių popierių pirkimo programa 8,9 mlrd. eurų +0,3 mlrd. eurų
Viešojo sektoriaus vertybinių popierių pirkimo programa 204,7 mlrd. eurų +10,2 mlrd. eurų
+11,4 mlrd. eurų
–0,6 mlrd. eurų
Vertybinių popierių rinkų programa 134,4 mlrd. eurų +0,4 mlrd. eurų

Lentelė atnaujinta 2018 m. sausio 25 d. ištaisius spausdinimo klaidą.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 2,9 mlrd. eurų – iki 392,2 mlrd. eurų.

Eurosistemos turto ir įsipareigojimų perkainojimas ketvirčio pabaigoje

Remiantis Eurosistemos suderintomis apskaitos taisyklėmis, Eurosistemos auksas, užsienio valiuta, vertybiniai popieriai ir finansinės priemonės perkainojamos kiekvieno ketvirčio pabaigoje rinkos palūkanų normomis ir kainomis. Kaip perkainojimas paveikė kiekvieną balanso straipsnį 2015 m. birželio 30 d. parodyta papildomame stulpelyje „ Skirtumas, palyginti su praėjusia savaite, dėl koregavimų ketvirčio pabaigoje“. Toliau nurodyta aukso kaina ir likučių perkainojimui taikyti pagrindiniai valiutų kursai:

Auksas: 1 047,234 EUR / aukštos prabos aukso uncija

USD: 1,1189 už EUR

JPY: 137,01 už EUR

Specialiosios skolinimosi teisės: 1,2573 EUR / SST

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas, palyginti su praėjusia savaite
i) dėl sandorių
ii) dėl perkainojimo ketvirčio pabaigoje
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
  i) ii)
1 Auksas ir gautinas auksas 364 459 −81 −19 426
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 292 767 −2 970 −10 919
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 80 499 3 −1 675
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 212 268 −2 973 −9 244
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 38 395 1 201 −1 483
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 20 106 −1 589 −117
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 20 106 −1 589 −117
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 544 104 −11 492 0
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 76 412 −11 822 0
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 467 096 0 0
  5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0 0
  5.5 Ribinio skolinimo galimybė 597 330 0
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 134 891 181 12
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 845 104 12 533 −6 665
  7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 477 615 13 020 −547
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 367 489 −487 −6 118
8 Valdžios skola eurais 25 699 0 −44
9 Kitas turtas 231 479 106 −1 789
Visas turtas 2 497 003 −2 111 −40 430
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas, palyginti su praėjusia savaite
i) dėl sandorių
ii) dėl perkainojimo ketvirčio pabaigoje
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
  i) ii)
1 Banknotai apyvartoje 1 047 403 8 434 0
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 504 823 29 084 0
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 392 189 2 867 0
  2.2 Indėlių galimybė 112 492 26 199 0
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0 0
  2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 142 17 0
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 5 014 −150 0
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 164 148 −39 861 0
  5.1 Valdžiai 98 386 −39 209 0
  5.2 Kiti įsipareigojimai 65 763 −652 0
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 31 997 2 358 −9
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 2 018 −210 −57
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 5 676 −457 −259
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 5 676 −457 −259
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 59 456 0 −1 200
10 Kiti įsipareigojimai 210 652 −1 309 −3 031
11 Perkainojimo sąskaitos 367 423 0 −35 875
12 Kapitalas ir rezervai 98 392 0 0
Visi įsipareigojimai 2 497 003 −2 111 −40 430
KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai