Menu

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2015. július 3.

2015. július 8.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2015. július 3-ával záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 19,4 milliárd euróval csökkentek egy negyedéves átértékelési kiigazítás folytán, és további 81 millió euróval az eurorendszer egyik nemzeti központi bankjának - emlékérme előállításának céljával történő - aranyeladása következtében.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) 12 milliárd euróval csökkent, 264 milliárd euróra. A változás az eszközök és források negyedéves átértékelési hatásának, valamint az eurorendszer központi bankjai által a referencia-időszak alatt végrehajtott ügyfél- és portfólióügyleteknek tudható be; további ok az eurorendszer központi bankjai által a referencia időszakban végrehajtott USA-dollárbeli likviditást nyújtó műveletek (lásd lejjebb).

USA-dollárban denominált likviditási műveletek

Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2015. július 2.  7 napos, USD alapú likviditásnyújtó penziós ügylet 115 millió USD 155 millió USD

Az eurorendszer a likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Federal Reserve System) kötött, határozatlan idejű cseremegállapodása alapján végezte.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 6,6 milliárd euróval, 367,5 milliárd euróra csökkent. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 8,4 milliárd euróval 1047,4 milliárd euróra nőtt. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 39,2 milliárd euróval csökkent, 98,4 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 37,7 milliárd euróval csökkent, 431,5 milliárd euróra. 2015. július 1-jén, szerdán lejárt egy 88,2 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet (eszközoldal, 5.1 tétel), és újabb kihelyezésre került sor 76,4 milliárd euro értékben, hétnapos lejárattal.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevételére 0,6 milliárd euro értékben került sor (szemben az előző heti 0,3 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 112,5 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 86,3 milliárd eurós felhasználással).

Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 12,5 milliárd euróval 477,6 milliárd euróra emelkedett. Az alábbi táblázat részletes bontásban mutatja az eszközoldali 7.1 tétel különböző portfóliók közötti megoszlását. Az összes portfóliót amortizált bekerülési értéken mutatják ki.

Monetáris politikai értékpapír-portfóliók Közölt érték 2015. július 3-án Változás 2015. június 26-ához képest – vétel Változás 2015. június 26-ához képest – visszavásárlás Változás 2015. június 26-ához képest – negyedévvégi kiigazítás
1. fedezett kötvényvásárlási program 22,8 milliárd EUR - - 0,4 milliárd EUR -
2. fedezett kötvényvásárlási program 10,8 milliárd EUR - - -
3. fedezett kötvényvásárlási program 96,1 milliárd EUR + 1,8 milliárd EUR - - 0,3 milliárd EUR
Eszközfedezetű értékpapír-vásárlási (ABS) program 8,9 milliárd EUR + 0,3 milliárd EUR - -
Állami szektort érintő vásárlási program 204,7 milliárd EUR + 10,2 milliárd EUR
+ 11,4 milliárd EUR
- - 0,6 milliárd EUR
Értékpapír-piaci program 134,4 milliárd EUR - - + 0,4 milliárd EUR

Ezt a táblázatot egy tipográfiai hiba kijavítása céljából 2018. január 25-én aktualizáltuk.

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 2,9 milliárd euróval, 392,2 milliárd euróra emelkedett.

Az eurorendszer követeléseinek és kötelezettségeinek negyedév végi átértékelése

Az eurorendszer egységes számviteli szabályainak megfelelően a rendszer arany-, deviza- és értékpapír-állományait, valamint pénzügyi instrumentumait minden negyedév végén az érvényes piaci árfolyamok alapján átértékelik. Az átértékelés nettó hatása az egyes mérlegtételekre 2015. június 30-án a „Különbség az előző héthez képest negyedév végi átértékelések eredményeképpen” oszlopban van feltüntetve. Az állományok átértékelése során az alábbi aranyárfolyamot és főbb devizaárfolyamokat alkalmazták:

Arany: 1047,234 EUR/finom uncia

USD: 1,1189/EUR

JPY: 137,01/EUR

Különleges lehívási jogok: 1,2573 EUR/SDR.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Különbség az előző héthez képest
i) ügyletek eredményeképpen
ii) negyedév végi átértékelések eredményeképpen
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
  i) ii)
1 Aranykészletek és aranykövetelések 364 459 −81 −19 426
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 292 767 −2 970 −10 919
  2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 80 499 3 −1 675
  2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 212 268 −2 973 −9 244
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 38 395 1 201 −1 483
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 20 106 −1 589 −117
  4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 20 106 −1 589 −117
  4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 544 104 −11 492 0
  5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 76 412 −11 822 0
  5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 467 096 0 0
  5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0 0
  5.4 Strukturális repóműveletek 0 0 0
  5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 597 330 0
  5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 0 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 134 891 181 12
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 845 104 12 533 −6 665
  7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 477 615 13 020 −547
  7.2 Egyéb értékpapírok 367 489 −487 −6 118
8 Euróban denominált államadósság 25 699 0 −44
9 Egyéb eszközök 231 479 106 −1 789
Eszközök összesen 2 497 003 −2 111 −40 430
Források (millió EUR) Egyenleg Különbség az előző héthez képest
i) ügyletek eredményeképpen
ii) negyedév végi átértékelések eredményeképpen
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
  i) ii)
1 Forgalomban lévő bankjegyek 1 047 403 8 434 0
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 504 823 29 084 0
  2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 392 189 2 867 0
  2.2 Betéti rendelkezésre állás 112 492 26 199 0
  2.3 Lekötött betétek 0 0 0
  2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0 0
  2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 142 17 0
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 5 014 −150 0
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 164 148 −39 861 0
  5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 98 386 −39 209 0
  5.2 Egyéb kötelezettségek 65 763 −652 0
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 31 997 2 358 −9
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 2 018 −210 −57
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 5 676 −457 −259
  8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 5 676 −457 −259
  8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 59 456 0 −1 200
10 Egyéb kötelezettségek 210 652 −1 309 −3 031
11 Átértékelési számlák 367 423 0 −35 875
12 Saját tőke 98 392 0 0
Források összesen 2 497 003 −2 111 −40 430

Médiakapcsolatok