Menu

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 19 iunie 2015

23 iunie 2015

Poziții care nu sunt asociate operațiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 19 iunie 2015, poziția aur și creanțe în aur (poziția 1 din active) s-a menținut nemodificată.

Poziția netă în valută a Eurosistemului (pozițiile 2 și 3 din active minus pozițiile 7, 8 și 9 din pasive) a consemnat o creștere de 0,9 miliarde EUR, până la 275 de miliarde EUR, pe seama operațiunilor cu clientela și a celor de portofoliu, precum și a operațiunilor de furnizare de lichiditate în dolari SUA (a se vedea mai jos).

Operațiuni de furnizare de lichiditate în dolari SUA

Data valutei Tipul operațiunii Suma scadentă Suma nouă
18 iunie 2015  operațiune reversibilă de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadența la 7 zile 113 milioane USD 115 milioane USD

Operațiunile de furnizare de lichiditate au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului de swap permanent pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.2 din active), au scăzut cu 1 miliard EUR, până la 373,7 miliarde EUR. Bancnotele în circulație (poziția 1 din pasive) au consemnat o majorare de 1,9 miliarde EUR, până la 1 036,1 miliarde EUR. Angajamentele față de administrațiile publice (poziția 5.1 din pasive) s-au majorat cu 37,6 miliarde EUR, până la 110,5 miliarde EUR.

Poziții asociate operațiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituțiilor de credit (poziția 5 din active minus pozițiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 și 4 din pasive) a crescut cu 14,9 miliarde EUR, până la 403,9 miliarde EUR. Miercuri, 17 iunie 2015, o operațiune principală de refinanțare (poziția 5.1 din active) în valoare de 90,4 miliarde EUR a ajuns la scadență, iar o nouă operațiune în valoare de 89,7 miliarde EUR, cu scadența la șapte zile, a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziția 5.5 din active) s-a situat la 0,4 miliarde EUR (față de 0,1 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziția 2.2 din pasive) s-a cifrat la 81,4 miliarde EUR (în săptămâna precedentă nivelul a fost de 96,7 miliarde EUR).

Titlurile Eurosistemului deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.1 din active) au sporit cu 9 miliarde EUR, până la 451,2 miliarde EUR. Tabelul de mai jos prezintă repartizarea detaliată a poziției 7.1 din active pe diferitele portofolii. Toate portofoliile sunt evidențiate la cost amortizat.

Portofoliile de titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară Valoarea raportată la 19 iunie 2015 Modificări față de 12 iunie 2015 – achiziții Modificări față de 12 iunie 2015 – răscumpărări
Primul program de achiziționare de obligațiuni garantate 23,7 miliarde EUR - -1,1 miliarde EUR
Al doilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 10,9 miliarde EUR - -0,2 miliarde EUR
Al treilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 92,1 miliarde EUR +2,2 miliarde EUR -
Programul de achiziționare de titluri garantate cu active 8,3 miliarde EUR +0,1 miliarde EUR -
Programul de achiziționare de titluri emise de sectorul public 182,3 miliarde EUR +11,9 miliarde EUR -
Programul destinat piețelor titlurilor de valoare 134,0 miliarde EUR - -4,1 miliarde EUR

Conturile curente ale instituțiilor de credit din zona euro

În urma tuturor operațiunilor derulate, poziția conturi curente ale instituțiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziția 2.1 din pasive) a înregistrat o diminuare de 14,3 miliarde EUR, până la 339,8 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 383 966 0
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 304 194 377
  2.1 Creanţe asupra FMI 81 898 −427
  2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 222 296 804
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 40 300 −490
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 21 047 −1 038
  4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 21 047 −1 038
  4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 485 446 −374
  5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 89 658 −735
  5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 395 367 0
  5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 421 362
  5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 0 0
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 136 906 3 749
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 824 883 8 011
  7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 451 233 9 019
  7.2 Alte titluri 373 650 −1 008
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 25 742 0
9 Alte active 229 463 −386
Total active 2 451 947 9 850
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 1 036 078 1 934
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 421 283 −29 581
  2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 339 758 −14 322
  2.2 Facilitatea de depozit 81 405 −15 266
  2.3 Depozite pe termen fix 0 0
  2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 120 8
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 5 527 −47
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 175 359 39 918
  5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 110 483 37 552
  5.2 Alte angajamente 64 876 2 367
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 28 781 15
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 2 287 −226
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 6 575 −764
  8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 6 575 −764
  8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 60 656 0
10 Alte pasive 213 572 −3 157
11 Conturi de reevaluare 403 298 0
12 Capital şi rezerve 98 531 1 758
Total pasive 2 451 947 9 850

Contacte media