Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2015 m. birželio 19 d.

2015 m. birželio 23 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2015 m. birželio 19 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepakito.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,9 mlrd. eurų – iki 275 mlrd. eurų dėl sandorių su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu, taip pat dėl likvidumo didinimo JAV doleriais operacijų (žr. toliau).

Likvidumo didinimo JAV doleriais operacijos

Vertės data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2015 m. birželio 18 d.  7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 113 mln. JAV dolerių 115 mln. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinio rezervo sistemos nuolatinį susitarimą dėl valiutų apsikeitimo.

Eurosistemos vertybinių popierių, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius, (7.2 straipsnis turto dalyje) vertė sumažėjo 1 mlrd. eurų – iki 373,7 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 1,9 mlrd. eurų – iki 1 036,1 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 37,6 mlrd. eurų – iki 110,5 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 14,9 mlrd. eurų – iki 403,9 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2015 m. birželio 17 d., baigėsi 90,4 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos (5.1 straipsnis turto dalyje) terminas ir buvo atlikta nauja septynių dienų trukmės 89,7 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,4 mlrd. eurų (palyginti su 0,1 mlrd. eurų užpraeitą savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 81,4 mlrd. eurų (palyginti su 96,7 mlrd. eurų užpraeitą savaitę).

Eurosistemos vertybinių popierių, laikomų pinigų politikos tikslais, (7.1 straipsnis turto dalyje) vertė padidėjo 9 mlrd. eurų – iki 451,2 mlrd. eurų. Toliau pateiktoje lentelėje 7.1 straipsnis turto dalyje išskaidytas į atskirus portfelius. Visi portfeliai apskaitoje parodomi amortizuota verte.

Pinigų politikos tikslais laikomų vertybinių popierių portfeliai Vertė 2015 m. birželio 19 d. Skirtumas, palyginti su 2015 m. birželio 12 d. – pirkimas Skirtumas, palyginti su 2015 m. birželio 12 d. – išpirkimas
Pirmoji padengtų obligacijų pirkimo programa 23,7 mlrd. eurų –1,1 mlrd. eurų
Antroji padengtų obligacijų pirkimo programa 10,9 mlrd. eurų –0,2 mlrd. eurų
Trečioji padengtų obligacijų pirkimo programa 92,1 mlrd. eurų +2,2 mlrd. eurų
Turtu užtikrintų vertybinių popierių pirkimo programa 8,3 mlrd. eurų +0,1 mlrd. eurų
Viešojo sektoriaus vertybinių popierių pirkimo programa 182,3 mlrd. eurų +11,9 mlrd. eurų
Vertybinių popierių rinkų programa 134,0 mlrd. eurų –4,1 mlrd. eurų

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 14,3 mlrd. eurų – iki 339,8 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 383 966 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 304 194 377
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 81 898 −427
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 222 296 804
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 40 300 −490
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 21 047 −1 038
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 21 047 −1 038
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 485 446 −374
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 89 658 −735
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 395 367 0
  5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimo galimybė 421 362
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 136 906 3 749
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 824 883 8 011
  7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 451 233 9 019
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 373 650 −1 008
8 Valdžios skola eurais 25 742 0
9 Kitas turtas 229 463 −386
Visas turtas 2 451 947 9 850
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 036 078 1 934
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 421 283 −29 581
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 339 758 −14 322
  2.2 Indėlių galimybė 81 405 −15 266
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 120 8
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 5 527 −47
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 175 359 39 918
  5.1 Valdžiai 110 483 37 552
  5.2 Kiti įsipareigojimai 64 876 2 367
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 28 781 15
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 2 287 −226
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 6 575 −764
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 6 575 −764
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 60 656 0
10 Kiti įsipareigojimai 213 572 −3 157
11 Perkainojimo sąskaitos 403 298 0
12 Kapitalas ir rezervai 98 531 1 758
Visi įsipareigojimai 2 451 947 9 850

Kontaktai žiniasklaidai