Menu

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2015. június 19.

2015. június 23.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2015. június 19-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek, valamint USA-dollárban denominált likviditásbővítő műveletek miatt 0,9 milliárd euróval 275 milliárd euróra emelkedett (lásd alább).

USA-dollárban denominált likviditási műveletek

Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2015. június 18.  7 napos, USD alapú likviditásnyújtó penziós ügylet 113 millió USD 115 millió USD

Az eurorendszer a likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Federal Reserve System) kötött, határozatlan idejű cseremegállapodása alapján végezte.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 1 milliárd euróval, 373,7 milliárd euróra csökkent. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 1,9 milliárd euróval 1036,1 milliárd euróra nőtt. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) összege 37,6 milliárd euróval, 110,5 milliárd euróra nőtt.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hitelállománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 14,9 milliárd euróval, 403,9 milliárd euróra emelkedett. 2015. június 17-én, szerdán lejárt egy 90,4 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet (eszközoldal, 5.1 tétel), és újabb kihelyezésre került sor 89,7 milliárd euro értékben, hétnapos lejárattal.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevételére 0,4 milliárd euro értékben került sor (szemben az előző heti 0,1 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 81,4 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 96,7 milliárd eurós felhasználással).

Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 9 milliárd euróval 451,2 milliárd euróra emelkedett. Az alábbi táblázat részletes bontásban mutatja az eszközoldali 7.1 tétel különböző portfóliók közötti megoszlását. Az összes portfóliót amortizált bekerülési értéken mutatják ki.

Monetáris politikai értékpapír-portfólió Közölt érték 2015. június 19-én Különbség 2015. június 12-éhez képest – vétel Különbség 2015. június 12-éhez képest – visszavásárlás
1. fedezett kötvényvásárlási program 23,7 milliárd EUR - - 1,1 milliárd EUR
2. fedezett kötvényvásárlási program 10,9 milliárd EUR - - 0,2 milliárd EUR
3. fedezett kötvényvásárlási program 92,1 milliárd EUR + 2,2 milliárd EUR -
Eszközfedezetű értékpapír-vásárlási (ABS) program 8,3 milliárd EUR + 0,1 milliárd EUR -
Állami szektort érintő vásárlási program 182,3 milliárd EUR + 11,9 milliárd EUR -
Értékpapír-piaci program 134,0 milliárd EUR - - 4,1 milliárd EUR

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 14,3 milliárd euróval 339,8 milliárd euróra csökkent.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 383 966 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 304 194 377
  2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 81 898 −427
  2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 222 296 804
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 40 300 −490
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 21 047 −1 038
  4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 21 047 −1 038
  4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 485 446 −374
  5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 89 658 −735
  5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 395 367 0
  5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
  5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
  5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 421 362
  5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 136 906 3 749
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 824 883 8 011
  7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 451 233 9 019
  7.2 Egyéb értékpapírok 373 650 −1 008
8 Euróban denominált államadósság 25 742 0
9 Egyéb eszközök 229 463 −386
Eszközök összesen 2 451 947 9 850
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 1 036 078 1 934
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 421 283 −29 581
  2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 339 758 −14 322
  2.2 Betéti rendelkezésre állás 81 405 −15 266
  2.3 Lekötött betétek 0 0
  2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
  2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 120 8
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 5 527 −47
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 175 359 39 918
  5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 110 483 37 552
  5.2 Egyéb kötelezettségek 64 876 2 367
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 28 781 15
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 2 287 −226
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 6 575 −764
  8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 6 575 −764
  8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 60 656 0
10 Egyéb kötelezettségek 213 572 −3 157
11 Átértékelési számlák 403 298 0
12 Saját tőke 98 531 1 758
Források összesen 2 451 947 9 850

Médiakapcsolatok