Opțiuni de căutare
Home Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 29 mai 2015

2 iunie 2015

Poziții care nu sunt asociate operațiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 29 mai 2015, poziția aur și creanțe în aur (poziția 1 din active) s-a menținut nemodificată.

Poziția netă în valută a Eurosistemului (pozițiile 2 și 3 din active minus pozițiile 7, 8 și 9 din pasive) a înregistrat o creștere de 0,3 miliarde EUR, până la 271,5 miliarde EUR, pe seama operațiunilor cu clientela și a celor de portofoliu.

În perioada analizată, Eurosistemul nu a derulat nicio operațiune de furnizare de lichiditate în cadrul acordului de swap permanent pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.2 din active), au scăzut cu 0,3 miliarde EUR, până la 373,4 miliarde EUR. Bancnotele în circulație (poziția 1 din pasive) au consemnat o majorare de 4,4 miliarde EUR, până la 1 032 de miliarde EUR. Angajamentele față de administrațiile publice (poziția 5.1 din pasive) s-au diminuat cu 9,3 miliarde EUR, până la 82,8 miliarde EUR.

Poziții asociate operațiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituțiilor de credit (poziția 5 din active minus pozițiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 și 4 din pasive) a scăzut cu 7,6 miliarde EUR, până la 396,6 miliarde EUR. Miercuri, 27 mai 2015, o operațiune principală de refinanțare (poziția 5.1 din active) în valoare de 88,4 miliarde EUR a ajuns la scadență, iar o nouă operațiune în valoare de 100,1 miliarde EUR, cu scadența la șapte zile, a fost decontată.

În cursul săptămânii, o operațiune de refinanțare pe termen mai lung (poziția 5.2 din active) în valoare de 54 de miliarde EUR a ajuns la scadență, iar o nouă operațiune în valoare de 40,5 miliarde EUR a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziția 5.5 din active) s-a situat la 0,1 miliarde EUR (nivel nemodificat față de cel înregistrat în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziția 2.2 din pasive) s-a cifrat la 98,9 miliarde EUR (în săptămâna precedentă nivelul a fost de 93 de miliarde EUR).

Titlurile Eurosistemului deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.1 din active) au sporit cu 15,5 miliarde EUR, până la 413,5 miliarde EUR. Tabelul de mai jos prezintă repartizarea detaliată a poziției 7.1 din active pe diferitele portofolii. Toate portofoliile sunt evidențiate la cost amortizat.

Portofoliile de titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară Valoarea raportată la 29 mai 2015 Modificări față de 22 mai 2015 – achiziții Modificări față de 22 mai 2015 – răscumpărări
Primul program de achiziționare de obligațiuni garantate 25,1 miliarde EUR - -0,2 miliarde EUR
Al doilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 11,3 miliarde EUR - -
Al treilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 85,1 miliarde EUR +2,3 miliarde EUR -
Programul de achiziționare de titluri garantate cu active 7,2 miliarde EUR +1,0 miliarde EUR -
Programul de achiziționare de titluri emise de sectorul public 146,7 miliarde EUR +12,4 miliarde EUR -
Programul destinat piețelor titlurilor de valoare 138,1 miliarde EUR - -

Conturile curente ale instituțiilor de credit din zona euro

În urma tuturor operațiunilor efectuate, poziția conturi curente ale instituțiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziția 2.1 din pasive) a înregistrat o creștere de 12,6 miliarde EUR, până la 316,2 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 383 966 0
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 302 695 310
  2.1 Creanţe asupra FMI 82 292 0
  2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 220 403 310
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 39 582 698
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 21 657 624
  4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 21 657 624
  4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 495 548 −1 680
  5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 100 104 11 706
  5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 395 367 −13 381
  5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 77 −5
  5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 0 0
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 131 583 81
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 786 953 15 228
  7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 413 509 15 541
  7.2 Alte titluri 373 444 −313
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 25 742 −6
9 Alte active 228 938 −1 145
Total active 2 416 664 14 111
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 1 032 017 4 371
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 415 123 18 530
  2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 316 216 12 609
  2.2 Facilitatea de depozit 98 901 5 917
  2.3 Depozite pe termen fix 0 0
  2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 6 4
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 5 240 −282
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 147 389 −9 652
  5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 82 752 −9 324
  5.2 Alte angajamente 64 637 −328
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 28 652 361
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 2 327 −109
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 7 835 855
  8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 7 835 855
  8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 60 656 0
10 Alte pasive 218 105 9
11 Conturi de reevaluare 403 298 0
12 Capital şi rezerve 96 022 28
Total pasive 2 416 664 14 111