Menu

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2015. május 29.

2015. június 2.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2015. május 29-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek következtében 0,3 milliárd euróval nőtt, 271,5 milliárd euróra.

A tárgyidőszakban az eurorendszer nem végzett likviditásbővítő ügyletet az Európai Központi Bank és a Szövetségi Tartalékbankrendszer (Federal Reserve System) közötti, határozatlan idejű cseremegállapodás keretében.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 0,3 milliárd euróval, 373,4 milliárd euróra csökkent. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 4,4 milliárd euróval 1032 milliárd euróra nőtt. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 9,3 milliárd euróval csökkent, 82,8 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 7,6 milliárd euróval csökkent, 396,6 milliárd euróra. 2015. május 27-én, szerdán lejárt egy 88,4 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet (eszközoldal, 5.1 tétel), és újabb kihelyezésre került sor 100,1 milliárd euro értékben, hétnapos lejárattal.

A hét folyamán lejárt egy 54 milliárd eurós hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet (eszközoldal 5.2 tétel), és újabb kihelyezésre került sor 40,5 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 0,1 milliárd euro volt (ugyanannyi, mint az előző héten), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 98,9 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 93 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 15,5 milliárd euróval 413,5 milliárd euróra emelkedett. Az alábbi táblázat részletes bontásban mutatja az eszközoldali 7.1 tétel különböző portfóliók közötti megoszlását. Az összes portfóliót amortizált bekerülési értéken mutatják ki.

Monetáris politikai értékpapír-portfólió Közölt érték 2015. május 29-én Különbség 2015. május 22-éhez képest – vétel Különbség 2015. május 22-éhez képest – visszavásárlás
1. fedezett kötvényvásárlási program 25,1 milliárd EUR - - 0,2 milliárd EUR
2. fedezett kötvényvásárlási program 11,3 milliárd EUR - -
3. fedezett kötvényvásárlási program 85,1 milliárd EUR + 2,3 milliárd EUR -
Eszközfedezetű értékpapír-vásárlási (ABS) program 7,2 milliárd EUR + 1,0 milliárd EUR -
Állami szektort érintő vásárlási program 146,7 milliárd EUR + 12,4 milliárd EUR -
Értékpapír-piaci program 138,1 milliárd EUR - -

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 12,6 milliárd euróval, 316,2 milliárd euróra emelkedett.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 383 966 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 302 695 310
  2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 82 292 0
  2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 220 403 310
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 39 582 698
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 21 657 624
  4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 21 657 624
  4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 495 548 −1 680
  5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 100 104 11 706
  5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 395 367 −13 381
  5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
  5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
  5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 77 −5
  5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 131 583 81
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 786 953 15 228
  7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 413 509 15 541
  7.2 Egyéb értékpapírok 373 444 −313
8 Euróban denominált államadósság 25 742 −6
9 Egyéb eszközök 228 938 −1 145
Eszközök összesen 2 416 664 14 111
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 1 032 017 4 371
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 415 123 18 530
  2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 316 216 12 609
  2.2 Betéti rendelkezésre állás 98 901 5 917
  2.3 Lekötött betétek 0 0
  2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
  2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 6 4
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 5 240 −282
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 147 389 −9 652
  5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 82 752 −9 324
  5.2 Egyéb kötelezettségek 64 637 −328
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 28 652 361
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 2 327 −109
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 7 835 855
  8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 7 835 855
  8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 60 656 0
10 Egyéb kötelezettségek 218 105 9
11 Átértékelési számlák 403 298 0
12 Saját tőke 96 022 28
Források összesen 2 416 664 14 111

Médiakapcsolatok