Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 29. mai 2015

2. juuni 2015

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

29. mail  2015 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes kliendi- ja portfellitehingute tulemusel 0,3 miljardi euro võrra 271,5 miljardi euroni.

Lõppenud nädalal ei teostanud eurosüsteem Euroopa Keskpanga ja USA Föderaalreservi Süsteemi alalise vahetustehingute kokkuleppe raames ühtegi likviidsust lisavat tehingut.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht vähenes 0,3 miljardi euro võrra 373,4 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede väärtus (kohustuste kirje 1) kasvas 4,4 miljardi euro võrra 1032 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 9,3 miljardi euro võrra 82,8 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 7,6 miljardi euro võrra 396,6 miljardi euroni. Kolmapäeval, 27. mail 2015 möödus 88,4 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni (varade kirje 5.1) tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 100,1 miljardit eurot ja tähtajaga seitse päeva.

Nädala jooksul möödus 54 miljardi euro suuruse pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 40,5 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,1 miljardi euro ulatuses (nagu ka eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 98,9 miljardi euro ulatuses (võrreldes 93 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 15,5 miljardi euro võrra 413,5 miljardi euroni. Järgmises tabelis on esitatud varade kirje 7.1 üksikasjalik jaotus eri portfellideks. Kõik portfellid on arvepidamises kajastatud amortiseeritud maksumuses.

Rahapoliitika eesmärgil hoitavate väärtpaberite portfellid Kajastatud väärtus seisuga 29. mai 2015 Erinevus võrreldes 22. maiga 2015 – ost Erinevus võrreldes 22. maiga 2015 – lunastamine
Tagatud võlakirjade ostukava 1 25,1 miljardit eurot –0,2 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 2 11,3 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 3 85,1 miljardit eurot +2,3 miljardit eurot
Varaga tagatud väärtpaberite ostukava 7,2 miljardit eurot +1,0 miljardit eurot
Avaliku sektori väärtpaberite ostukava 146,7 miljardit eurot +12,4 miljardit eurot
Väärtpaberituruprogramm 138,1 miljardit eurot

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel kasvasid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 12,6 miljardi euro võrra 316,2 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 383 966 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 302 695 310
  2.1 Nõuded RVFle 82 292 0
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 220 403 310
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 39 582 698
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 21 657 624
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 21 657 624
  4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 495 548 −1 680
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 100 104 11 706
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 395 367 −13 381
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 77 −5
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 131 583 81
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 786 953 15 228
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 413 509 15 541
  7.2 Muud väärtpaberid 373 444 −313
8 Valitsussektori võlg eurodes 25 742 −6
9 Muud varad 228 938 −1 145
Varad kokku 2 416 664 14 111
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 032 017 4 371
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 415 123 18 530
  2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 316 216 12 609
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 98 901 5 917
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 6 4
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 5 240 −282
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 147 389 −9 652
  5.1 Valitsussektor 82 752 −9 324
  5.2 Muud kohustused 64 637 −328
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 28 652 361
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 2 327 −109
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 7 835 855
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 7 835 855
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 60 656 0
10 Muud kohustused 218 105 9
11 Ümberhindluskontod 403 298 0
12 Kapital ja reservid 96 022 28
Kohustused kokku 2 416 664 14 111

Kontaktandmed